Utredning: Det bästa sättet att bekämpa problem med inomhusluften är genom långsiktighet, ett gott samarbete och tydliga verksamhetsmodeller

NordenBladet — Enligt en utredning som publicerades den 10 juni grundar sig framgångsrika lösningar på problem med inomhusluften ofta på etablerade verksamhetsmodeller och en långsiktig förvaltning av fastighetsbeståndet.För att identifiera investeringsbehoven på lång sikt måste framtidsutsikterna för kommunens servicebehov, servicenätverk och ekonomiska bärkraft göras tydligare. De grundläggande beslutsprocesserna i fråga om kommunernas ekonomi och investeringar är systematiska, men av de intervjuer som gjordes framgick att en betydande del av kommunerna inte har en investeringsplan som styr verksamheten på lång sikt.Enligt en enkät som gjordes inom ramen för utredningen har cirka 40 procent av kommunerna en fastighetsstrategi eller ett fastighetsprogram. Det effektivaste sättet att förebygga och hantera problem med inomhusluften är genom föregripande fastighetshållning, övergripande bedömningar av fastigheternas skick, regelbundna fastighetsrundturer och ekonomisk resursfördelning. Särskilt viktig praxis ansågs vara snabba reaktioner på situationer, öppenhet, gott samarbete, tydliga anvisningar och verksamhetsmodeller samt öppen kommunikation.Kommunerna behöver stöd särskilt vid bedömningen av exponeringsförhållanden och hur problem med inomhusluften påverkar hälsanBedömningen av exponeringsförhållanden och hälsomässiga konsekvenser genomförs i regel som ett multiprofessionellt samarbete i kommunerna. Bedömningen av de hälsomässiga konsekvenserna anses fungera bra i kommunerna, även om det också önskas stöd för det. Det finns behov av att utveckla bedömningen av exponeringsförhållanden och hälsomässiga konsekvenser. I fortsättningen bör man fästa uppmärksamhet vid att förankra anvisningarna i kommunerna.Det offentliga trycket påverkar beslutsfattandetPrioriteringen av investeringar i frågor som rör inomhusluften beror i hög grad på lokalernas sundhet, lokalernas användningsbehov, lokalernas betydelse i framtidens servicenät, lokalernas tekniska skick och ålder samt kommunens ekonomiska situation. Frågor som gäller lokalernas sundhet och säkerhet ansågs vara de viktigaste faktorerna i prioriteringen av objekt. Beslutsfattandet om investeringar bygger dock inte alltid enbart på objektiv prövning och dialog, utan det påverkas också av det offentliga trycket. Kommunerna bör bedöma hur det offentliga trycket beaktas och hur det hanteras i beslutsprocessen. Utredningen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2019.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory