Utlysning om statsunderstöd till samarbetsområdena för samordningsuppgifter som gäller Framtidens social- och hälsocentral-projekten

NordenBladet — Social- och hälsovårdsministeriet utlyser den 8.10.2021 en ansökningsomgång för statsunderstöd för regional utveckling och samordning i samarbetsområdena, där maximibeloppet för finansieringen är 12 500 000 euro. Statsunderstöd kan sökas av universitetssjukhusens sjukvårdsdistrikt. Ansökningstiden går ut den 4.10.2021.Syftet med finansieringen är att utveckla den regionala utvärderingen av psykoterapeutiska och psykosociala metoder. Målet är också att stödja upprätthållandet av kompetensen som en del av vård- och servicekedjorna och vård- och servicehelheterna. Avsikten är att etablera den regionala samordningen vid ibruktagandet och upprätthållandet av evidensbaserade metoder.Finansieringen kompletterar finansieringen av strategin för psykisk hälsa som styrts till programmet Framtidens social- och hälsocentral. Med anslaget strävar man också efter att lindra de negativa konsekvenserna som coronavirussituationen har orsakat för barn och unga.Avsikten är att kompetens- och stödcentren för krävande tjänster för barn och unga ska stödja yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården på ett nätverksbaserat sätt så att de barn, unga och familjer som har behov av mångprofessionella och integrerade tjänster får det stöd och den service de behöver.De nuvarande separata och enskilda tjänsterna räcker inte till för att tillgodose alla barns, ungas och familjers behov. En del av fallen som kompetens- och stödcentret stött på är så sällsynta att det eventuellt finns expertis och hjälp att få endast inom ett samarbetsområde. I sådana fall kan expertnätverket vara verksamt på nationell nivå.Utlysningen har samband med den pågående kompletterande utlysningen av statsunderstöd för Framtidens social- och hälsocentral-projekten.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory