Utkastet till åtgärdsprogram för avstående från oljeuppvärmning på remiss – incitament i stället för förbud

NordenBladet — Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett förslag till åtgärdsprogram för att påskynda avståendet från fossil oljeuppvärmning. Övergången till mer koldioxidsnåla uppvärmningsformer är ett viktigt steg på vägen mot ett klimatneutralt Finland 2035.”Vi står inför ett tioårigt arbete, varefter vårt samhälle bör vara fritt från fossil oljeuppvärmning – och ett jättelikt kliv närmare klimatneutralitet. Det här är ett arbete som kräver vårt gemensamma engagemang. Jag hoppas att vi får många synpunkter på det åtgärdsprogram som nu är på remiss”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.I enlighet med regeringsprogrammet är målet att avstå från oljeuppvärmning före början av 2030-talet, och i offentliga byggnader redan före 2024. Övergången till mer koldioxidsnål uppvärmning ska genomföras på ett kontrollerat och rättvist sätt. Byggnadernas nuvarande oljeuppvärmningssystem kommer inte att förbjudas och inga sanktioner planeras för dem som förfogar över oljeuppvärmda fastigheter. Avsikten är dock att uppvärmningssystem som förbränner fossil olja inte längre ska installeras i nya byggnader.I programutkastet läggs fram 26 åtgärder som ska uppmuntra privata och offentliga aktörer som förfogar över oljeuppvärmda fastigheter att övergå till andra uppvärmningsformer. Genom åtgärderna vill man till exempel fortsätta och utvidga de bidrag och stöd som erbjuds för närvarande, precisera framtida energieffektivitetsavtal, styra kriterierna för offentlig upphandling, utveckla de energieffektivitetsbestämmelser som gäller nya byggnader och omfattande reparationsprojekt samt effektivisera rådgivningen och kommunikationen.Uppnåendet av målen ska följas upp som en del av den klimatpolitiska planen på medellång sikt, och halvtidsutvärderingarna av programmet görs åren 2025 och 2028.Förslaget har beretts av en styrgrupp som leds av miljöministeriet och som består av medlemmar från jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, Senatfastigheter, Statistikcentralen och Motiva. Värdefulla bidrag till beredningen av programmet har också getts av ett stort antal intressentgrupper.I Finland finns för närvarande i bruk drygt 130 000 oljeuppvärmda småhus. Årligen förbrukas i genomsnitt 2 220 liter olja per hus, varvid de sammanlagda årliga utsläppen från småhus uppgår till cirka 750 kiloton koldioxid. Kommunerna förfogar över cirka 5 100 oljeuppvärmda byggnader, och deras sammanlagda utsläpp är cirka 150 kiloton koldioxid per år.Övergången till mer koldioxidsnål uppvärmning pågår redan – understöd erbjudsÖvergången till mer koldioxidsnåla uppvärmningsformer har redan börjat påskyndas genom praktiska åtgärder och beslut. För småhusägare som avstår från oljeuppvärmning erbjuds ett understöd på upp till 4 000 euro, och staten ersätter upp till 25 procent av kostnaderna för kommunernas uppvärmningsrenoveringar.”Övergången från oljeuppvärmning har fått en fantastisk start. Under ett drygt halvår har över 13 000 småhusägare ansökt om understöd för att avstå från oljeuppvärmning. Härnäst vill vi få kommunernas uppvärmningsrenoveringar i gång med samma intensitet”, säger minister Krista Mikkonen.Uppvärmningsrenoveringarna stöds också med energiunderstödet för bostadshus, som kan sökas av såväl småhusägare som bostadsaktiebolag och ARA-samfund.
Regeringen beslutade också att höja skatten på uppvärmningsbränslen med 105 miljoner euro, vilket höjde den allmänna skattenivån på lätt och tung brännolja med 2,7 euro per megawattimme från och med början av året.
Man kan bekanta sig med utkastet till åtgärdsprogram och lämna sitt utlåtande på webbplatsen Utlåtande.fi. Utlåtanden kan lämnas fram till den 31 maj 2021.Utlåtande.fi: Åtgärdsprogrammet för avstående från fossil oljeuppvärmning (på finska)

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory