Utkast till förordning om statsunderstöd för social- och hälsovården i EU:s återhämtningspaket sänds på remiss

NordenBladet — Ett utkast till statsrådets förordning om statsunderstöd inom social- och hälsovården som har samband med Europeiska unionens mekanism för återhämtning och resiliens, har beretts av social- och hälsovårdsministeriet och sänds nu på remiss. Återhämtningsåtgärderna är en del av Finlands program för hållbar tillväxt 2021–2025. Förordningen avses träda i kraft den 15 december 2021.Programmet för hållbar tillväxt finansieras med medel från EU:s tillfälliga återhämtningsinstrument (Next Generation EU). Återhämtningsinstrumentet indelas i sju program av vilka faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) är det största. För att kunna få finansiering från faciliteten för återhämtning och resiliens måste en medlemsstat lägga fram en nationell plan för återhämtning och resiliens (RRP). Programmet är indelat i fyra pelare: 1) Den gröna omställningen stöder ekonomiska strukturomvandlingar och ett koldioxidneutralt välfärdssamhälle2) Med hjälp av digitalisering och dataekonomi stärks produktiviteten och tjänsterna görs tillgängliga för alla3) Sysselsättningsgraden och kompetensnivån höjs för att påskynda hållbar tillväxt4) Åtgärder som förbättrar tillgången till social- och hälsovårdstjänster och ökar kostnadseffektiviteten.Utlåtande

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory