Unga vuxnas bar- och festkvällar har orsakat mycket coronasmittor – sjukhusbelastningen på stabil nivå

NordenBladet — Sammanlagt 1 651 nya coronafall konstaterades under den senaste fulla kalenderveckan (vecka 27, 5–11.7.). Antalet fall har ökat under de senaste tre veckorna. I mitten av juni (vecka 24) konstaterades cirka 540 fall, varefter antalet fall har tredubblats.Epidemin sprider sig nu bland socialt aktiva unga vuxna, till exempel under bar- och festkvällar. Liksom under de föregående veckorna konstateras mest smittor i åldersgruppen 20–29 år, andelen var en tredjedel av alla smittor vecka 27. 10–19-åringarnas andel av alla smittor var 25 procent, och smittorna i denna grupp har främst konstaterats hos personer som fyllt 18 år.Andelen smittor som kommit från utlandet har halverats jämfört med förra veckan. Av de smittor som konstaterades vecka 27 härstammade 12 procent från utlandet och andelen vidare smittor som orsakats av dem var 3 procent.Största delen av de nya smittorna är av DeltavariantenVecka 27 gjordes cirka 94 200 coronavirustester. Andelen positiva covid-19-fall av de testade proverna var 1,8 procent vecka 27. Andelen har tredubblats från 0,6 procent i mitten av juni. 
Deltavariantens andel är över 80 procent av de undersökta testresultaten i hela landet.
Behovet av sjukhusvård har inte ökat i takt med smittornaAntalet coronapatienter som får sjukhusvård har hållits stabilt trots det ökade antalet smittfall. Enligt sjukvårdsdistriktens anmälan vårdades den 14 juli 2021 sammanlagt 43 covid-19-patienter på sjukhus, av vilka 6 vårdades på avdelningar inom primärvården, 27 på avdelningar inom den specialiserade sjukvården och 10 på intensivvårdsavdelningar. Prognoserna för den kommande veckans patientantal inom den specialiserade sjukvården och intensivvården har stigit något på riksnivå.I hela landet har cirka 63 procent av befolkningen fått minst en dos vaccin och 25 procent har fått två doser.Sammanlagt 978 dödsfall i anslutning till covid-19 har anmälts till registret över smittsamma sjukdomar fram till den 14 juli 2021, jämfört med 976 dödsfall en vecka tidigare.Lägesrapport varje vecka också i juliDen epidemiologiska situationen kommer att följas upp under hela sommaren. Lägesrapporten publiceras på torsdagar kl. 10.THL: COVID-19 Lägesrapport 15.7.2021(på finska)Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Uppföljning av coronaviruset (Institutet för hälsa och välfärd) Coronaepidemin: regionernas situation, rekommendationer och begränsningar (Institutet för hälsa och välfärd) Coronaviruset i siffror (HUS)Handlingsplan för genomförande av hybridstrategin för hantering av covid-19-epidemin (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2021:23) Coronaepidemins konsekvenser för välfärden, tjänsterna och ekonomin (på finska) Uppföljning av covid-19-vaccinationerna (Institutet för hälsa och välfärd) Riktlinjer för en kontrollerad avveckling av de restriktioner och rekommendationer som införts till följd av covid-19-epidemin: Regeringens promemoria 20.4.2021 (Statsrådets kansli)

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory