Unga som är klienter inom barnskyddet får delge sina tankar om beredningen av barnskyddslagen – elektronisk enkät öppen fram till den 23 maj

NordenBladet — För beredningen av barnskyddslagen önskas synpunkter av de barn och unga som är klienter inom barnskyddet. I den elektroniska enkäten frågas bland annat vad de anser om stödet för barnets välfärd och utveckling i vården utom hemmet samt vilka tankar de har om krävande vård utom hemmet.Enkäten är en del av det pilotprojekt som genomförs i samband med genomförandet av den nationella barnstrategin där barns och ungas delaktighet i beredningen av barnskyddslagen stärks. Syftet med pilotprojektet är att skapa en modell för hur man hör barn och unga i samband med beredning av lagstiftning. ”Syftet med barnstrategin är att främja och stärka barns rättigheter att delta. Därför är det ytterst viktigt att göra det möjligt för barn och unga att få sin röst hörd när lagstiftningen som gäller dem revideras och ändras. Det är önskvärt att detta i framtiden är en naturlig del av lagberedningen och beslutsfattandet. Vid genomförandet av strategin utvecklas verktyg för detta”, konstaterar generalsekreteraren för den nationella barnstrategin Johanna Laisaari.Enkäten kan besvaras på både finska och svenska. Enkäten är öppen fram till den 23 maj på den nationella barnstrategins webbplats:barnstrategin.fi/barn-och-unga/Utöver den elektroniska enkäten har man i pilotförsöket genomfört workshoppar för barn och unga.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory