Undantagsförhållanden råder i Finland

NordenBladet — Statsrådet har i samverkan med republikens president konstaterat att det på grund av coronavirusläget råder undantagsförhållanden i Finland. Vid sitt allmänna sammanträde måndagen den 1 mars beslutade statsrådet att undantagsförhållanden enligt 3 § 5 punkten i beredskapslagen råder i landet. Undantagsförhållandena börjar gälla omedelbart.Enligt 3 § 5 punkten i beredskapslagen anses som undantagsförhållanden en pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig storolycka.Antalet fall och incidensen av covid-19 har ökat i mycket snabb takt i Finland sedan början av februari 2021. Antalet smittfall som orsakats av varianter av coronaviruset har klart ökat, vilket kan leda till att epidemin accelererar ytterligare och att sjukhus- och intensivvården belastas avsevärt om man inte lyckas minska antalet smittfall.I nuläget finns det inget omedelbart behov att ta i bruk sådana befogenheter enligt avdelning II i beredskapslagen som inskränker de grundläggande fri- och rättigheterna, men behovet att ta i bruk dessa befogenheter är beroende av epidemins utveckling under den närmaste tiden. 
Enligt regeringens bedömning är det dock nödvändigt att börja tillämpa beredskapslagens 15 kap. 106 § (förvaltningsmyndigheternas kommunikation under undantagsförhållanden) och 15 kap. 107 § (avgörande av behörighet) efter det att undantagsförhållanden har konstaterats råda.
Statsrådets beslut om konstaterande av att undantagsförhållanden råder träder i kraft omedelbart och är i kraft tills vidare, tills det upphävs.Regeringens proposition om stängning av förplägnadsrörelser lämnades till riksdagenOmedelbart efter konstaterandet av att undantagsförhållanden råder lämnade statsrådet med stöd av 23 § i grundlagen en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet. I propositionen föreslås att restauranger och andra företag inom förplägnadsbranschen temporärt ska hållas stängda för kunder i tre veckors tid. Lagen avses träda i kraft den 8 mars 2021 och gälla till och med den 28 mars 2021.Det är tillåtet att sälja mat så att den hämtas av kunderna. Stängningen gäller företag inom förplägnadsbranschen i områden där coronavirusepidemin är i samhällsspridningsfasen eller accelerationsfasen. Ett undantag är personalrestauranger och andra restauranger som inte är öppna för allmänheten. Bestämmelser om de områden som omfattas utfärdas särskilt genom förordning av statsrådet.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory