Totalrevisionen av lagen om hemkommun inleds – arbetsgrupper leder beredningen

NordenBladet — Kommunminister Sirpa Paatero har inlett en totalreform av lagen om hemkommun. Reformen bereds i styrgruppen för lagstiftningsprojektet och lagberedningsgruppen. De utreder behoven av ändringar i lagstiftningen om personers hemkommun och bereder utifrån dem ett förslag till ny lag om hemkommun och andra behövliga lagändringar.Lagen om hemkommun innehåller bestämmelser om hur en människas hemkommun och bostad i hemkommunen bestäms. Den projektarbetsgrupp som utredde behoven att ändra lagen om hemkommun våren 2020 föreslog en totalrevision av lagen om hemkommun, dvs. att den nuvarande lagen skulle ersättas med en ny lag. Lagen om hemkommun stiftades för över 25 år sedan och har ändrats flera gånger efter det.Lagstiftningsprojektet utreder nuläget för lagstiftningen om hemkommun och behoven att ändra den. Man kommer att ta i beaktande i synnerhet problemen vid tillämpningen av lagen om hemkommun samt lagens konsekvenser för människors rättigheter och skyldigheter enligt annan lagstiftning. Det centrala målet med projektet är att säkerställa att de anteckningar om hemkommun som görs i befolkningsdatasystemet är uppdaterade och korrekta så att andra myndigheter i sina egna avgöranden kan lita på dem. Samtidigt ser man till att människornas grundläggande rättigheter förverkliga. Det finns hänvisningar till lagen om hemkommun eller till människors hemkommun i flera andra lagar och förordningar. Ändringen av lagen om hemkommun kan således ha konsekvenser för verksamheten inom flera olika förvaltningsområden. I styrgruppen som bereder totalreformen och i lagberedningsgruppen ingår därför företrädare för de ministerier och ämbetsverk som är centrala med tanke på tillämpningen av lagen om hemkommun samt för Kommunförbundet. Projektet genomförs under tiden 12.10.2021–31.3.2023. Ordförande för styrgruppen är understatssekreterare Päivi Nerg och ordförande för lagberedningsgruppen lagstiftningsråd Ville Koponen från finansministeriet.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory