Tjänsten som chef för Skyddspolisen söks av 11 personer

NordenBladet — Tjänsten som chef för Skyddspolisen söktes inom den utsatta tiden av 11 personer. Avsikten är att tillsätta tjänsten från och med den 1 mars 2021 för en tidsperiod på högst fem år. Chefen för Skyddspolisen utnämns av statsrådets allmänna sammanträde.Följande personer söker tjänsten:Bror DahlstenPetri Knape, juris kandidatTero Kurenmaa, juris doktorTiina Kärkkäinen, politices magisterPiotr Lehtonen, Master of Business AdministrationNiina Mitikka, magister i samhällsvetenskaperAntti Pelttari, juris kandidatPertti Rauhio, juris licentiatTre personer ville inte ha sitt namn offentliggjort.Chefen för skyddspolisen leder verksamheten och ansvarar för att ämbetsverkets uppgifter sköts resultatrikt, ändamålsenligt och effektivt. Dessutom svarar chefen bland annat för de allmänna verksamhetsförutsättningarna för ämbetsverket, avtalar med inrikesministeriet om resultatmål och anslag, fastslår verksamhetsstrategin och verksamhetens insatsområden samt ansvarar för funktionellt viktiga utvecklingsprojekt, de internationella kontakterna och samarbetet med intressentgrupper.Skyddspolisen har till uppgift att i enlighet med inrikesministeriets styrning inhämta information för att skydda den nationella säkerheten samt upptäcka, förhindra och avslöja sådan verksamhet, sådana förehavanden och sådana brott som kan hota stats- och samhällsordningen eller rikets inre eller yttre säkerhet. Skyddspolisen ska även upprätthålla och utveckla en allmän beredskap för att upptäcka och förhindra verksamhet som hotar samhällets säkerhet.

Källa: Valtioneuvosto.fierror: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory