Stöd till internationella civilsamhällesorganisationer för att främja skattetransparens samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i utvecklingsländer

NordenBladet — Utrikesministeriet har beviljat internationella icke-statliga organisationer totalt 17 miljoner euro för 2021–2024. Stöd beviljas fem organisationer som arbetar för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) över hela världen och särskilt i Afghanistan, samt transparens i beskattningen i Afrika söder om Sahara.Genom finansieringen främjas i betydande grad målen för Finlands utvecklingssamarbete. Stödet till internationella civilsamhällesorganisationer är en kanal för ett resultatrikt och verkningsfullt utvecklingssamarbete. I denna ansökningsomgång beviljas 15 miljoner euro i statsunderstöd för främjande av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt 2 miljoner euro för ökad skatterättvisa.Den finansiering som riktas till skatterättvisa är en del av genomförandet av regeringens handlingsprogram för beskattning och utveckling.”Ett pålitligt och effektivt skattesystem som upplevs som rättvist är en nödvändig del av ett fungerande samhälle. Denna finansiering stöder det civila samhällets förmåga att uppmana regeringarna att samla in skatteinkomster och att använda dem till offentliga tjänster”, konstaterar utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.Att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är ett av de viktigaste målen för Finlands utvecklingsarbete. Coronapandemin har globalt försämrat tillgången till tjänsterna för sexuell och reproduktiv hälsa.”Genom den finansiering som nu beviljas stöder vi kvinnors och flickors tillgång till dessa livsviktiga tjänster. Genom stödet påverkar vi också ställningen för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning samt kvinnor och flickor som tillhör minoriteter eller som lider av humanitära kriser”, säger Skinnari.Följande organisationer får statsunderstöd:International Planned Parenthood Federation (IPPF), 3,5 miljoner euro för 2021–2022. IPPF är ett internationellt förbund för familjeplaneringsorganisationer. Dess 118 nationella medlemsorganisationer (i Finland Befolkningsförbundet) erbjuder information, utbildning och tjänster som gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Dessutom är organisationen en av de viktigaste påverkarna på internationella arenor när det gäller SRHR-tematiken.Ipas, 3,5 miljoner euro för 2021–2022. Ipas är en av de få internationella SRHR-aktörer som huvudsakligen fokuserar på trygga aborter och bättre tillgång till moderna preventivmedel. En av tyngdpunkterna i Ipas verksamhet ligger på afrikanska länder där tillgången till aborttjänster är dålig.MSI Reproductive Choices, 8 miljoner euro för 2021–2024. MSI är en internationell civilsamhällesorganisation som verkar i 37 länder för att främja sexuell och reproduktiv hälsa. MSI är den långvarigaste oberoende SRHR-aktören i Afghanistan, där organisationen har som mål att minska mödra- och barndödligheten.Natural Resource Governance Institute (NRGI), 1,2 miljoner euro för 2021–2022. NRGI är en internationell civilsamhällesorganisation som fokuserar på transparens inom olje-, gas-, och gruvindustrin. Organisationensmål är att säkerställa en ansvarsfull verksamhet inom sektorn och en hållbar nytta för medborgarna.Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), 800 000 euro för 2021–2022. SOMO är en internationell civilsamhällesorganisation som fokuserar på att följa multinationella företags verksamhet. Organisationen undersöker vilka konsekvenser dessa företags affärsverksamhet har för människor och miljön och samarbetar tätt ihop med afrikanska civilsamhällesorganisationer för att främja skatterättvisa.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory