Staten planerar majoritetsinnehav i Suomen Ilmailuopisto Oy

NordenBladet — Staten planerar tillsammans med Björneborgs stad att förvärva aktier i Finnair Abp:s specialuppgiftsbolag Suomen Ilmailuopisto Oy, eftersom Finnair med stöd av delägaravtalet har meddelat att det vill avstå från sitt innehav.Statsrådets finanspolitiska ministerutskott förordade förvärvet av aktier den 22 mars 2021. Statsrådet begär av riksdagen fullmakt att använda anslag som redan finns under momentet för statsrådets kansli för aktieförvärvet. Det slutliga beslutet om aktieförvärvet fattas av statsrådets allmänna sammanträde. För arrangemanget behöver inte sökas nya medel ur statsbudgeten.Finlands luftfartsinstitut, Suomen Ilmailuopisto, utbildar yrkeskunniga trafikflygare och helikopterflygare. Det är ytterst viktigt för den finländska handeln och ekonomin att flygförbindelserna fungerar störningsfritt. Det väsentliga är att säkerställa tillgången på yrkeskunniga trafikflygare.– Finland behöver en läroanstalt som erbjuder högklassig flygarutbildning. I och med att Finnair avstår från sitt innehav vill staten som ansvarsfull ägare genom ägararrangemang trygga framtiden för Suomen Ilmailuopisto och utbildningen av trafikflygare i Finland, konstaterar ministern med ansvar för statens ägarstyrning Tytti Tuppurainen.För närvarande äger staten 49,5 procent av Suomen Ilmailuopisto Oy. Finnair Abp äger 49,5 procent och Björneborgs stad 1 procent. Efter det planerade aktieförvärvet kommer staten att äga 98 procent, och Björneborgs stads ägarandel stiger till 2 procent. Det planerade ägararrangemanget har inga direkta konsekvenser för bolagets operativa utbildningsverksamhet.Luftfartsinstitutet Suomen Ilmailuopisto inledde sin verksamhet i Björneborg 2002. Verksamheten byggdes på flygutbildningsenheten vid Finnairs Flyginstitut. Bolaget sköter verksamheten vid läroanstalten, som utbildar yrkespiloter för trafikflygets behov i Finland. Finansieringen av bolaget består i huvudsak av en statsandel som betalas av undervisnings- och kulturministeriet. För 2021 uppgår statsandelen till cirka 6,8 miljoner euro.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory