Social- och hälsovårdsministeriet gav ett styrningsbrev om tillsynen över tjänsteleverantörens skyldigheter enligt ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar

NordenBladet — Social- och hälsovårdsministeriet har den 5 mars 2021 utfärdat en anvisning om tillsynen över de skyldigheter som den lag om smittsamma sjukdomar som trädde i kraft den 22 februari förutsätter av tjänsteleverantörer. Övervakningen av de skyldigheter som det föreskrivs om i lagändringen fördelas mellan flera myndigheter, kommuner och regionförvaltningsverk samt Transport- och kommunikationsverket Traficom. Övervakningen kan också stödjas av den kommunala hälsoskydds- och livsmedelstillsynsmyndigheten.Tillsynsmyndigheterna behöver tillsammans planera hur efterlevnaden av lagen i praktiken ska skötas. Det är viktigt att myndigheterna ser till att kontaktuppgifterna fördelas sinsemellan på ett sådant sätt att informationsutbytet i anslutning till övervakningen är smidigt. Dessutom ska myndigheterna samarbeta i sin strävan att främja efterlevnaden av lagen.I de ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar som trädde i kraft den 22 februari 2021 föreskrivs det om förutsättningarna för tillhandahållande av tjänster under coronaepidemin. I lagen föreskrivs det om tillhandahållande av tjänster till kunder och till personer som deltar i olika verksamheter på ett tryggt sätt och så att ny smittspridning kan förhindras så effektivt som möjligt. Tillsyn över de ändringar som trädde i kraft den 22 februari 2021 i lagen om smittsamma sjukdomar (Social- och hälsovårdsministeriet 5.3.2021 (pdf)

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory