Skuldsaneringen och företagssaneringen förnyas för att göra det lättare för gäldenärer att få en nystart

NordenBladet — Regeringen föreslår att företagssaneringen och skuldsaneringen för privatpersoner ska reformeras. Avsikten är att förbättra företagarnas och företagens ställning genom att underlätta deras tillgång till skuldsanering och företagssanering. Syftet med propositionen är att genomföra EU:s insolvensdirektiv och genomföra de föresatser om skuldsanering som skrivits in i statsminister Sanna Marins regeringsprogram.Enligt förslaget ska gäldenärer vars skulder har orsakats av näringsverksamhet få lättare tillgång till skuldsanering och möjlighet till en snabbare nystart. Målen kan uppnås om man lindrar förutsättningarna för skuldsanering och ger gäldenärer tillgång till skuldsanering trots att deras ekonomiska situation inte är etablerad. Dessutom är det meningen att näringsidkare lättare än för närvarande ska kunna ansöka om skuldsanering i stället för företagssanering.Även om tyngdpunkten i ändringarna i skuldsaneringen ligger på företagsgäldenärer, gäller största delen av ändringarna alla gäldenärer. Till exempel en skuldsanering som tidigare har fastställts för en gäldenär utgör inget bestående hinder för en ny skuldsanering. Ändringen gör det lättare för gäldenärerna att klara av betalningsprogrammet och förenklar förfarandet.Betalningsprogrammet avses i fortsättningen vara i kraft i tre år i stället för fem år, även när gäldenären inte alls betalar sina skulder. Det föreslås att även arbetslösa ska få skuldsanering snabbare än för närvarande.– Att underlätta tillgången till skuldsanering är en av regeringens viktigaste åtgärder för att hjälpa företagare. Med dessa ändringar vill vi göra det lättare för företagare att få en nystart och också förbättra ställningen för andra gäldenärer, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.Ett nytt förfarande för tidig sanering Regeringen föreslås dessutom att det i lagen om företagssanering ska skapas ett nytt förfarande för tidig sanering. Den nuvarande företagssaneringen ska i fortsättningen kallas ett normalt saneringsförfarande.Gäldenärer ska kunna ansöka om ett tidigt saneringsförfarande redan förrän de är insolventa, men löper risk att bli det. Det blir alltså lättare att inleda ett förfarande för tidig sanering.Beslut om att ansöka om företagssanering ska i fortsättningen kunna fattas av styrelsen i aktiebolag och andelslag. För närvarande förutsätter en ansökan om företagssanering ett beslut av bolagsstämman eller andelsstämman.Avsikten är att reformerna ska träda i kraft senast i juli 2022.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory