Regeringens proposition om ändring av vallagen på remiss

NordenBladet — Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen har nu skickats ut på remiss.I propositionen föreslås det att det i fortsättningen ska förrättas röstning i anstalt i Försvarsmaktens garnisoner med truppförband som ger utbildning för beväringar och i de av Gränsbevakningsväsendets enheter som ger utbildning för beväringar. I och med ändringen får de röstberättigade som fullgör beväringstjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor rätt till anstaltsröstning.Vid kommunalvalet 2021 ordnades röstning i anstalt med stöd av en temporär lagändring.Lagändringarna avses träda i kraft så snart som möjligt, dock senast den 1 januari 2022, så att de ska vara i kraft vid det välfärdsområdesval som förrättas i januari 2022.Remisstiden löper ut den 11 oktober 2021.
Utlåtande.fi: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen – Utkast
 

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory