Regeringen beslutade om skärpningar i villkoren för gränstrafiken

NordenBladet — Regeringen fattade vid ett extra statsrådssammanträde den 22 januari beslut om att restriktionerna för gränstrafiken och testnings- och karantänrekommendationerna skärps.Syftet med dessa åtgärder är att förhindra att coronaepidemin accelererar på nytt och att den nya virusvarianten sprids i Finland. En spridning av den nya virusvarianten kan leda till att epidemin accelererar.Skärpta beslut om de inre och yttre gränsernaGränskontrollen vid de inre gränserna fortsätter fram till den 25 februari. Inresa på grund av arbete begränsas endast till det absolut nödvändiga. Vid de inre gränserna tillåts som pendlingstrafik endast sådan pendlingstrafik som är nödvändig med tanke på försörjningsberedskapen och samhällets funktion samt vissa särskilt nämnda specialgrupper. Inresa är tillåten med en av arbetsgivaren ifylld blankett som gäller saken. Vissa specialgrupper kan resa in i landet. Specialgrupperna omfattar bland annat kultur, idrott och näringsliv. I fråga om näringslivet kan det gälla uppgifter som är nödvändiga särskilt för att trygga återhämtningen, ny tillväxt eller verksamhetsbetingelserna på lång sikt inom en bransch.Dispenser för invånare som hör till gränsorter upphävs. Den fria rätten för invånarna i gränskommunerna att uträtta ärenden på grannstatens sida upphör. Karantänrekommendationen kommer också att återinföras vid gränsövergångarna.Definitionen av släktingar skärps i besluten om de inre och yttre gränserna. I fortsättningen betraktas makar (också sambo och parförhållande), barn och föräldrar samt far-, mor-, och svärföräldrar, som släktingar. Dessutom kommer gränsövergångsstället i Imatra att stängas för persontrafik. Godstrafiken fortsätter normalt. I Lappland kan det komma ändringar i öppettiderna för persontrafikens del för gränsövergångsställena vid den västra och norra gränsen.Besluten träder huvudsakligen i kraft den 27 januari kl. 00.00Återinförandet av gränskontrollen vid de inre gränserna påverkar inte den rörelsefrihet som tryggas i grundlagen, enligt vilken finska medborgare har rätt att resa in i landet och lämna landet, om inte personens rätt att resa har begränsats.

Källa: Valtioneuvosto.fierror: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory