Rättssäkerheten för asylsökande förbättras

NordenBladet — Det kommer att göras ändringar i bestämmelserna om rättshjälp till asylsökande samt i bestämmelserna om besvärstider. Syftet med lagreformen är att förbättra asylsökandenas rättssäkerhet i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.Republikens president stadfäste lagarna i dag. Ändringarna träder i kraft i början av augusti.Enligt ändringarna i utlänningslagen och rättshjälpslagen ska den rättshjälp till en asylsökande som betalas med offentliga medel i fortsättningen omfatta biträdes närvaro vid asylsamtal, och det krävs inte längre särskilt vägande skäl för detta. Besvärstiden för asylbeslut förlängs till 30 dagar i likhet med andra förvaltningsrättsliga ärenden. Tillgången till sakkunniga biträden säkras så att privata biträden kommer att få en timbaserad ersättning i stället för ett ärendespecifikt arvode. Förutom att man vill stärka rättssäkerheten och de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna för dem som söker internationellt skydd, vill man genom ändringarna göra asylprocessen ännu effektivare än tidigare. – Genom reformen förbättrar vi asylprocessen och ser till att asylsökande har möjlighet att få ett rättsbiträde redan i början av processen. Ändringarna upphäver de begränsningar som gjordes i rättssäkerheten för asylsökande under den förra regeringsperioden. Detta är en mycket viktig reform med tanke på de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory