Placeringen och uppgifterna i fråga om förvaltningen av statens skolhem utreds i samband med social- och hälsovårdsreformen

NordenBladet — I och med social- och hälsovårdsreformen överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovården från kommunerna till välfärdsområdena vid ingången av 2023. I samband med reformen utreds också läget beträffande statens skolhem. Utredningen görs av professor emeritus Anneli Pohjola på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet. I statens skolhem ges krävande vård utom hemmet och krävande särskilt stöd inom den grundläggande utbildningen. Det föreskrivs om verksamheten i lag. Statens skolhem är barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd, och förvaltningen av dem är placerad vid avdelningen Statens tjänster. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för resultatstyrningen och Utbildningsstyrelsen för den grundläggande utbildning som ges i skolhemmen. Utredaren har till uppgift att utreda skolhemmens roll, placeringen av skolhemsförvaltningen, deras uppgifter och viktigaste framtida utvecklingsbehov samt den lagstiftning som gäller verksamheten och de ändringar i lagstiftningen som behöver göras i samband med reformen av social- och hälsovårdstjänsterna.  Som stöd för utredningsarbetet har man tillsatt en arbetsgrupp med de personer som ansvarar för verksamheten och styrningen av statens skolhem. Utredningen ska vara klar senast den 31 januari 2022.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory