Ordnandet av räddningsväsendet överförs till de nya välfärdsområdena

NordenBladet — Riksdagen godkände regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet den 23 juni. Välfärdsområdena bildas så snart som möjligt efter det att lagarna har antagits och stadfästs. Lagarna träder i kraft stegvis så att den första delen träder i kraft den 1 juli 2021 och de sista delarna den 1 januari 2023.– Målet för reformen av räddningsväsendet är att räddningsväsendets tjänster blir enhetligare i hela landet och att det bedrivs ett intensivt samarbete när den prehospitala akutsjukvården produceras. Det gäller närtjänster som är livsviktiga för människor och därför är reformen behövlig och viktig, säger inrikesminister Maria Ohisalo.Välfärdsområdena ska ansvara för räddningsväsendets uppgifterVid ingången av 2023 överförs ansvaret för att ordna räddningsväsendet till välfärdsområdena och Helsingfors stad, som likaså ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården inom sina områden. För närvarande ansvarar kommunerna och samkommunerna för räddningsväsendets uppgifter.En starkare nationell styrning möjliggör en mer jämlik och enhetlig räddningsservice Genom reformen blir statens strategiska styrning i räddningsväsendet starkare. En starkare nationell styrning tryggar allt enhetligare tjänster på olika håll i Finland. Målet är också att utveckla räddningsväsendets verksamhet som ett riksomfattande system.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory