Ministrar med ansvar för social- och hälsovård: Lindringar föreslås i coronarestriktionerna

NordenBladet — Ministerarbetsgruppen föreslår lindringar i begränsningarna för förplägnadsrörelser och för offentliga tillställningar inomhus i samhällsspridningsfasen. Regeringens ministerarbetsgrupp för social- och hälsovård diskuterade den 22 juni coronavirusläget och restriktionerna i Finland. Beslut om lindringar av begränsningarna för förplägnadsrörelser fattas vid statsrådets sammanträde den 23 juni.Ministerarbetsgruppen beslutade föreslå lindringar i begränsningarna för förplägnadsrörelser enligt följande:Begränsningarna i fråga om antalet kunder samt serverings- och öppettiderna slopas på basnivån. I praktiken gäller i områden som befinner sig på basnivån fortfarande endast allmänna hygienkrav och skyldigheterna för kunder att upprätthålla tillräckliga avstånd, samt kravet på att kunderna ska ha en egen sittplats inomhus. 
 
Restaurangernas öppettider och serveringstider utvidgas i områden som befinner sig i accelerationsfasen.Alkohol får serveras kl. 07.00–00.00.Restaurangerna får hålla öppet kl. 05.00–01.00.Kunderna behöver inte ha bords- och sittplats i förplägnadsverksamhet som sker utomhus.De allmänna skyldigheterna och begränsningarna på basnivån gäller också i områden som befinner sig i accelerationsfasen.Lättnaderna träder i kraft den 24 juni.Besluten fattas  i statsrådet så fort som möjligt utgående från ministerarbetsgruppens riktlinjer.  Även i fortsättningen görs ändringar i begränsningarna för förplägnadsrörelser varje vecka vid statsrådets sammanträde i enlighet med epidemiläget i regionerna. Lindringar föreslås i coronarestriktionerna för offentliga tillställningar i samhällsspridningsfasenMinisterarbetsgruppen beslutade föreslå att begränsningarna för offentliga tillställningar inomhus i samhällsspridningsfasen ska lindras enligt följande:Personer och sällskap som deltar i tillställningen bör undvika närkontakt med varandra. När deltagarna kan anvisas en personlig stå- eller sittplats kan antalet deltagare vara högst 50 procent av det maximala personantalet i utrymmet. Om deltagarantalet då är över 25, ska det i utrymmet också införas arrangemang där utrymmet avgränsas eller delas upp, dvs. att deltagarna delas upp i avgränsade områden på högst 25 personer. Om stå- eller sittplats inte kan anvisas, kan det maximala antalet deltagare samtidigt vid tillställningen vara 10 personer. Också arrangemang där utrymmet avgränsas eller delas upp är dock möjliga i detta fall.Till övriga delar förblir rekommendationerna oförändrade.Handlingsplanen för hybridstrategin uppdateras till denna del utgående från ministergruppens riktlinjer. Social- och hälsovårdsministeriet ger ett styrningsbrev om uppdateringen av handlingsplanen så snart som möjligt. 

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory