Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade åtgärder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald

NordenBladet — Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik fick på onsdagen en lägesrapport om beredningen av statsrådets principbeslut om livsmiljöprogrammet Helmi 2021–2030. Helmi-programmet tar tag i den största orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland: att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt. Utkastet till statsrådets principbeslut skickas på remiss i april.”Det är vårt ansvar att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden. Helmi-programmet är ett historiskt program som syftar till att bevara den biologiska mångfalden i Finland. Vi skapar för första gången i Finland ett handlingsprogram för att vårda, återställa och skydda flera försämrade livsmiljöer. Genom att trygga den biologiska mångfalden kan man också begränsa klimatförändringen. Jag är stolt över att ett så stort antal aktörer från hela landet redan nu har förbundit sig till programmet”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, ordförande för ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik.Många åtgärder som stärker den biologiska mångfalden ökar och upprätthåller naturens egna kolsänkor och kollager. Ett heltäckande och sammanlänkat nätverk av skyddsområden i kombination med en klimatsäker skötsel och användning av ekonomiskogar har en viktig roll både när det gäller att begränsa klimatförändringen och att anpassa sig till den. Till exempel när man skyddar skogar och myrar skyddar man också de betydande kollager som finns där.Helmi-programmet innehåller kvantitativa och kvalitativa mål för att förbättra de olika livsmiljöernas tillstånd fram till 2030. Målen gäller myrar, fågelvatten och våtmarker, vårdbiotoper, skogar samt småvatten och strandmiljöer, och olika åtgärder vidtas både inom och utanför skyddsområdena. Programmet genomförs i samarbete mellan miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden, kommuner och organisationer. Åtgärderna inom programmet baserar sig på frivillighet bland markägarna.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory