Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen deltar i EU:s miljöministermöte i Luxemburg

NordenBladet — EU:s miljö- och klimatministrar sammanträder i Luxemburg den 10 juni för att anta slutsatser om EU:s strategi för anpassning till klimatförändringen. Andra teman är EU:s batteriförordning och EU:s nollföroreningsplan (Zero Pollution Action Plan). Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen företräder Finland vid mötet.EU:s anpassningsstrategi understryker vikten av att anpassa sig till klimatförändringen vid sidan om att bromsa den. Det är inte längre möjligt att hindra effekterna av den pågående klimatförändringen genom att minska växthusgasutsläppen.”Färska undersökningar visar att den arktiska regionen värms upp tre gånger snabbare än resten av världen. Konsekvenserna är påtagliga. Strategins övergripande grepp är nödvändigt: klimatresiliensen bör stärkas snabbt och man måste övergå från allmän medvetenhet till ett omfattande genomförande av anpassningsåtgärder. Här har också naturbaserade lösningar en avgörande roll”, säger minister Krista Mikkonen.Finland anser att slutsatserna omfattar de för Finland centrala synpunkterna på den fortsatta beredningen av de initiativ som hänför sig till strategin, och är redo att godkänna slutsatserna.En lägesrapport från ordföranden om hur behandlingen av batteriförordningen framskriderVid mötet rapporterar EU:s ordförandeland Portugal om hur diskussionerna om EU:s batteriförordning framskrider. Syftet med förordningen är att främja materialhushållningen när det gäller ackumulatorer enligt principerna för cirkulär ekonomi.Marknaden för återvinning av ackumulatorer fungerar för närvarande dåligt, och råvarorna i ackumulatorerna blir onödigt avfall i stället för att de återvinns. Bestämmelserna om batterier och ackumulatorer främjar inte i tillräcklig utsträckning identifieringen och tillvaratagandet av kritiska råvaror i värdekedjan eller avlägsnandet av farliga ämnen.Finland anser att förslaget till förordning allmänt taget är bra och värt att understöda. Förslaget främjar en hållbar europeisk batteriindustri och minimerar olägenheter för miljö och hälsa.”Under de närmaste åren kommer trafiken att elektrifieras i rask takt. Därför måste ackumulatorerna produceras på ett betydligt mer hållbart sätt än för närvarande. EU är en stor marknad. Med vår köpkraft kan vi också rena produktionskedjorna i mineralproducerande länder”, säger Mikkonen.Ministrarna diskuterar EU:s nollföroreningsplanMinistrarna ska också diskutera EU:s handlingsplan för nollförorening, som kommissionen offentliggjorde den 12 maj. Visionen för handlingsplanen är att utsläppen till luft, vatten och mark inte längre ska ha negativa hälso- och miljöeffekter år 2050.Finland stöder nollföroreningsplanen. För Finland är de åtgärder viktiga som främjar minskad belastning på vattendrag, trygga materialomlopp och stöd för cirkulär ekonomi. Finland betonar också beröringspunkterna mellan nollföroreningsplanen och annan EU-lagstiftning som syftar till att främja cirkulär ekonomi och bekämpa förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringen.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory