Lärdomar av erfarenheterna av coronapandemin – ett projekt för utveckling av statsrådets krisledning inleds

NordenBladet — Statsrådets kansli har tillsatt ett projekt för utveckling av statsrådets förutsättningar för och färdigheter i krisledning, särskilt i syfte att stödja statsministerns ledaruppgift. Fokus ligger på att utveckla statsrådets gemensamma funktioner vid statsrådets kansli och inom kansliets ansvarsområde.Den utdragna coronakrisen har utmanat statsrådets verksamhet på många sätt. Hösten 2020 gjordes det en utredning om den första fasen av krisen. I den kartlades erfarenheterna av statsrådets krisledning och av ibruktagandet av beredskapslagen från början av januari till slutet av juni 2020. Vid sin behandling av utredningen identifierade regeringen tre utvecklingsområden, som nu ligger till grund för det aktuella projektet: 1) ledning och befogenheter 2) lagberedning och resurser samt 3) föregripande verksamhet och beredskap.I projektet beaktas åtgärdsrekommendationerna från den oberoende utredningskommission som statsrådet tillsatte i september 2020 samt uppdateringen av säkerhetsstrategin för samhället och revideringen av beredskapslagen. Utredningskommissionen var verksam i anslutning till Olycksutredningscentralen och hade till uppgift att undersöka de åtgärder som vidtagits till följd av coronapandemin under perioden 1 januari–31 juli 2020 samt ge rekommendationer om hur erfarenheterna av pandemin kan användas för att utveckla beredskapen och säkerheten i samhället. Utredningsrapporten och åtgärdsrekommendationerna lämnades till statsrådet den 30 juni 2021.Statsrådets säkerhetsdirektör Ahti Kurvinen leder projektet. Projektets mandatperiod löper ut den 31 maj 2022.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory