Lagstiftningen om djursjukdomar har reviderats

NordenBladet — Den nya lagen om djursjukdomar trĂ€der i kraft i dag den 21 april. Genom lagen upphĂ€vs den gĂ€llande lagen om djursjukdomar (441/2013). I lagen ingĂ„r bestĂ€mmelser om att förebygga, följa upp, övervaka, bekĂ€mpa och stoppa spridning av sjukdomar som kan överföras frĂ„n ett djur till ett annat eller till en mĂ€nniska.Lagreformen har sin utgĂ„ngspunkt i Europaparlamentets och rĂ„dets förordning om överförbara djursjukdomar och om Ă€ndring och upphĂ€vande av vissa akter med avseende pĂ„ djurhĂ€lsa (EU) 2016/429 (djurhĂ€lsoförordning) som nu ska tillĂ€mpas.Unionens tidigare djursjukdomslagstiftning, som i huvudsak byggt pĂ„ direktiv, har harmoniserats och sammanstĂ€llts i djurhĂ€lsoförordningen. I den nationella lagen finns bestĂ€mmelser om genomförande av djurhĂ€lsoförordningen och de bestĂ€mmelser som kompletterar denna förordning, med undantag för de bestĂ€mmelser som hör till tillĂ€mpningsomrĂ„det för lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010).Lagen innehĂ„ller ocksĂ„ bestĂ€mmelser om genomförande av de EU-förordningar om djursjukdomar och de bestĂ€mmelser som kompletterar dessa förordningar och som trots djurhĂ€lsoförordningen fortsĂ€tter att gĂ€lla. Dessa förordningar gĂ€ller sĂ€rskilt bekĂ€mpning av zoonoser och TSE-sjukdomar samt andra förflyttningar av sĂ€llskapsdjur Ă€n kommersiella förflyttningar över landsgrĂ€nserna. Vidare innehĂ„ller lagen bestĂ€mmelser om genomförande de reviderade EU:s bestĂ€mmelser om offentlig kontroll och de bestĂ€mmelser som kompletterar dessa till den del de inte ingĂ„r i lagen om införselkontroll. Man vill trygga det nationella handlingsutrymmetDen nya lagen om djursjukdomar och EU:s djurhĂ€lsoförordning medför inga stora innehĂ„llsmĂ€ssiga Ă€ndringar i principerna eller metoderna för att bekĂ€mpa djursjukdomar. Den nationella lagen fĂ„r dock en annan struktur eftersom Europeiska unionens lagstiftning blir direkt tillĂ€mplig. I lagen har man tillĂ€mpat det nationella handlingsutrymme som EU:s djurhĂ€lsoförordning tillĂ„ter för att vissa Ă„tgĂ€rder för att förebygga och övervaka sjukdomar som tryggar det goda lĂ€get för djursjukdomar i Finland ska kunna fortsĂ€tta pĂ„ samma sĂ€tt som hittills och för att Ă„tgĂ€rder som Ă€r strĂ€ngare Ă€n unionens bekĂ€mpningsĂ„tgĂ€rder samt Ă„tgĂ€rder för att bekĂ€mpa andra sjukdomar Ă€n de som finns upptagna i djurhĂ€lsoförordningen ska vara möjliga i den mĂ„n de behövs. Handlingsutrymmet har ocksĂ„ tillĂ€mpats för att minska den administrativa bördan.Myndighetssystemet och myndigheternas uppgiftsfördelning enligt den gĂ€llande lagen om djursjukdomar Ă€ndras inte. Enligt den nya lagen fĂ„r Tullen dock utföra kontroller vid EU:s inre grĂ€nser sjĂ€lvstĂ€ndigt utan begĂ€ran om handrĂ€ckning. Systemet för ersĂ€ttningar som betalas av statens medel pĂ„ grund av djursjukdomar Ă€ndras inte.Klassificeringen av sjukdomar Ă€ndrasEn central Ă€ndring jĂ€mfört med den gĂ€llande lagen Ă€r reformen av sjukdomsklassificeringen. De förtecknade sjukdomarna enligt djurhĂ€lsoförordningen delas in i klasserna a–e. BestĂ€mmelserna om sjukdomsbekĂ€mpning tillĂ€mpas dock endast pĂ„ klasserna a–c. DjurhĂ€lsoförordningens klassificering kompletteras av den nationella indelningen av sjukdomar i  andra djursjukdomar som ska bekĂ€mpas, djursjukdomar som ska övervakas och andra anmĂ€lningspliktiga djursjukdomar. Denna nationella klassificering utvidgar bestĂ€mmelserna om att bekĂ€mpa och stoppa spridning av sjukdomar till att omfatta den nödvĂ€ndiga delen av sjukdomarna i klasserna d och e samt av andra sjukdomar Ă€n de förtecknade sjukdomarna. Klassificeringen omfattar fortfarande ocksĂ„ TSE-sjukdomar och zoonoser.De förordningar och beslut som utfĂ€rdats med stöd av den gamla lagen upphĂ€vs nĂ€r den nya lagen om djursjukdomar trĂ€der i kraft.  Hittills har det utfĂ€rdats 13 nya förordningar och tvĂ„ beslut som trĂ€der i kraft samtidigt med den nya lagen.JĂ€mfört med nulĂ€get Ă€r den nya regleringen pĂ„ förordningsnivĂ„ knapp eftersom de detaljerade bestĂ€mmelserna om djurhĂ€lsa i fortsĂ€ttningen i regel baserar sig pĂ„ direkt tillĂ€mpliga delegerade förordningar och genomförandeförordningar av kommissionen som har utfĂ€rdats med stöd av EU:s djurhĂ€lsoförordning. I de nationella förordningarna ingĂ„r nĂ€rmare bestĂ€mmelser om bekĂ€mpning av andra sjukdomar Ă€n de förtecknade sjukdomarna, om hĂ€lsoövervakning av djur samt om vissa andra omstĂ€ndigheter dĂ€r EU:s djurhĂ€lsoförordning tillĂ„ter nationell behörighet eller möjliggör undantag eller skĂ€rpning i EU-kraven.Följande förordningar och beslut som utfĂ€rdats med stöd av lagen om djursjukdomar har publicerats:
Jord och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser (316/2021)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om frivillig hÀlsoövervakning av djur (319/2021)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkÀnnande av vattenbruksanlÀggningar och om djurhÀlsokrav vid förflyttning av vattenlevande djur inom landet (320/2021)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekÀmpning av BSE hos nötkreatur samt scrapie hos fÄr och getter (321/2021)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekÀmpning av vissa sjukdomar som betecknas som djursjukdomar som ska övervakas (322/2021)
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrÀttande av ett restriktionsomrÄde för att förhindra spridning av Gyrodactylus salaris hos fisk (323/2021)
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrÀttande av ett restriktionsomrÄde för att förhindra spridning av infektiös pankreasnekros hos fiskar och salmonid alfavirus (324/2021)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om andra djursjukdomar som ska bekÀmpas, djursjukdomar som ska övervakas och andra anmÀlningspliktiga djursjukdomar, om anmÀlan om djursjukdomar samt om sÀndande av mikrobstammar (325/2021)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekÀmpning av vissa djursjukdomar som betecknas som andra djursjukdomar som ska bekÀmpas (326/2021)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekÀmpning av djursjukdomar i kategorierna b och c (327/2021)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhÀlsokrav och undantag frÄn dem som ska tillÀmpas pÄ vissa typer av förflyttningar av djur mellan Europeiska unionens medlemsstater (328/2021)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekÀmpning av djursjukdomar stÀlls pÄ sÄdana könsceller och embryon frÄn nötkreatur, svin, fÄr, getter och hÀstdjur som samlas för inrikeshandel (329/2021)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhÀlsokrav och undantag frÄn dem vid införsel frÄn lÀnder utanför Europeiska unionen av vissa djur, avelsmaterial frÄn dem, produkter av animaliskt ursprung och varor som medför risk för spridning av djursjukdomar (330/2021)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinÀrernas avgiftsbelagda prestationer, (335/2021)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller av vissa djur, avelsmaterial frÄn sÄdana djur, produkter av animaliskt ursprung samt animaliska biprodukter och dÀrav framstÀllda produkter som exporteras till stater utanför Europeiska unionen (331/2021)
Följande förordningar kommer att utfÀrdas inom kort:
StatsrÄdets förordning om information om allvarlig risk för djursjukdom inom passagerartrafik i Europeiska unionen
Jord- och skogsbruksministeriets förordning  om försiktighetsÄtgÀrder för förebyggande av överföringen av aviÀr influensa mellan vilda fÄglar och tamfÄglar
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsÄtgÀrder för förebyggande av spridning av afrikansk svinpest mellan frigÄende vildsvin och husdjur

KĂ€lla: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information pÄ svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory