Konsolideringen av det digitala stödet framskrider

NordenBladet — Den riksomfattande verksamhetsmodellen för digitalt stöd föreslĂ„s bli konsoliderad sĂ„ att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skulle ansvara för den regionala utvecklingsuppgiften frĂ„n och med 2022. Finansministeriet inleder beredningen av Ă€ndringen tillsammans med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. MĂ„let Ă€r att den regionala utvecklingsuppgiften ska kunna överföras till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vid utgĂ„ngen av den pĂ„gĂ„ende projektperioden. De lokala aktörerna erbjuder ocksĂ„ i fortsĂ€ttningen digitalt stöd till medborgarna.Finansministeriet har sedan 2018 beviljat statsunderstöd för landskapsförbundens regionala projekt för digitalt stöd. Statsunderstödsprojekten har, i samarbete med ett omfattande nĂ€tverk av aktörer, utvecklat det stöd som medborgarna erbjuds för elektronisk kommunikation och anvĂ€ndning av elektroniska tjĂ€nster. Finansministeriet inledde hösten 2020 ett utredningsarbete för att konsolidera det digitala stödet som en del av programmet för frĂ€mjande av digitalisering. MĂ„let Ă€r att sĂ€kerstĂ€lla att resultaten av landskapsförbundens statsunderstödsprojekt förblir i anvĂ€ndning och att den gemensamma regionala utvecklingen av det digitala stödet fortsĂ€tter Ă€ven efter att projektperioderna löpt ut.I finansministeriets utredningsarbete har man bedömt olika möjligheter att konsolidera den regionala verksamheten för digitalt stöd. Den kompetens och de kunskaper som samlats i samarbete mellan statsunderstödsprojekt för digitalt stöd och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har varit ett viktigt stöd i arbetet. UtifrĂ„n utredningsarbetet föreslĂ„s det att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i fortsĂ€ttningen ska svara för den regionala utvecklingsuppgiften i frĂ„ga om digitalt stöd. Arbetet fortsĂ€tter genom vidareutveckling av det nya organiseringssĂ€ttet och till exempel genom analysering av behövlig lagstiftning.Den regionala utvecklingen av det digitala stödet har pĂ„gĂ„tt sedan 2018 i projektform. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har ansvarat för den riksomfattande utvecklingen av det digitala stödet. De nuvarande landskapsförbundens statsunderstödsprojekt för digitalt stöd avslutas i slutet av oktober 2021. Flera olika aktörer, sĂ„som bibliotek, organisationer, olika projekt, samfund, kommuner, myndigheter, servicestĂ€llen och företag erbjuder digitalt stöd i Finland. MĂ„let med den regionala utvecklingen Ă€r att stödja dessa aktörer. Det föreslĂ„s alltsĂ„ inte att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska tillhandahĂ„lla medborgarna digitala stödtjĂ€nster. Utbudet av digitalt stöd Ă€r omfattande och statsunderstödsprojekten har haft till uppgift att stödja samarbetet och verksamheten i nĂ€tverken mellan de leverantörer av digitalt stöd som Ă€r verksamma i regionen. Samarbetet stĂ€rker möjligheterna för dem som behöver digitalt stöd att fĂ„ och hitta det stöd de behöver. Syftet med den föreslagna konsolideringsmodellen Ă€r att sĂ€kerstĂ€lla kontinuiteten i det regionala utvecklingsarbetet i frĂ„ga om digitalt stöd ocksĂ„ nĂ€r den nuvarande finansieringen upphör.Beredningen fortsĂ€tter i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdataDen regionala utvecklingsuppgiften  anses vara Ă€r ett naturligt tillĂ€gg till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas uppgifter, som redan innehĂ„ller den riksomfattande utvecklingsuppgiften. Den riksomfattande utvecklingsuppgiften i frĂ„ga om digitalt stöd som inleddes vid dĂ„varande Befolkningsregistercentralen 2018 har skapat nödvĂ€ndig kompetens hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ett riktat och enhetligt digitalt stöd i hela Finland stöds av att utvecklandet av det digitala stödet koncentreras till en enda organisation. Genom Ă€ndringen vill man ocksĂ„ sĂ€kerstĂ€lla att det regionala perspektivet tas i beaktande vid utvecklingen av digitalt stöd.Utredningsarbetet fortsĂ€tter Ă„r 2021 i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i synnerhet nĂ€r det gĂ€ller beredningen av ibruktagandet av den nya verksamhetsmodellen för digitalt stöd. Resultaten av utredningsarbetet publiceras senare som en helhet. De statsunderstödsprojekt som avslutas i slutet av 2021 spelar en nyckelroll i förĂ€ndringsskedet nĂ€r det gĂ€ller att sĂ€kerstĂ€lla kontinuiteten i den regionala utvecklingen av digitalt stöd.Handlingsmodellen för digitalt stöd pĂ„ ministeriets webbplats
 

KĂ€lla: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information pÄ svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory