Konkurrenskraftsministrarna diskuterar forskning, digitalisering och cirkulär ekonomi

NordenBladet — Vid två inofficiella möten för konkurrenskraftsministrarna diskuteras utvecklingen av det europeiska forskningsområdet (ERA) och den cirkulära ekonomins, kreativitetens och digi-taliseringens betydelse för EU:s konkurrenskraft. Mötena hålls i Slovenien.Diskussionen vid mötet för de konkurrenskraftsministrar som ansvarar för forskning och innovation grundar sig på ett meddelande som Europeiska kommissionen publicerade i höstas. Enligt meddelandet har EU-ländernas ekonomiska satsningar på forsknings- och innovationsverksamhet inte utvecklats på önskat sätt. Målet är att andelen investeringar i forsknings- och innovationsverksamhet av EU-ländernas sammanlagda BNP ska höjas till 3 procent från nuvarande 2,19 procent.Finland stöder kommissionens förslag om stärkandet av det europeiska forskningsområdet och understöder treprocentsmålet för forsknings- och innovationsutgifter. Finland anser också att det är viktigt att det i Europa skapas en öppen inre marknad för forskning och innovation, där rörlig-heten för kunskap, kompetens och forskare förbättras. Dessa mål bör stödjas både på EU-nivå och på nationell nivå.Finlands representant vid mötet om forskning och innovation den 19 juli är arbets- och näringsministeriets kanslichef Raimo Luoma.Den cirkulära ekonomin och digitaliseringen har en nyckelroll i framtidens industriVid mötet för de konkurrenskraftsministrar som ansvarar för den inre marknaden och industripolitiken behandlas den cirkulära ekonomins, kreativitetens och digitaliseringens betydelse för EU:s konkurrenskraft.Finland understöder förnyelsen av industrin mot en klimatneutral, konkurrenskraftig modell som baserar sig på cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi skapar affärsmöjligheter och öppnar mark-naden för återvinningsmaterial av hög kvalitet, ren teknik och innovationer. Finland betonar också att digitaliseringen har en ytterst stor betydelse för förnyelsen av industrin och att det till exempel är nödvändigt att öka arbetskraftens digitala kompetens.Vid mötet behandlas möjligheterna gällande digitalisering, cirkulär ekonomi och kreativitet ge-nom två exempelbranscher: textilindustrin och den energiintensiva industrin. Finland anser att det är bra att textilier lyfts fram som en av de värdekedjor som åtgärderna inom cirkulär ekonomi riktas till. I synnerhet sådana innovationer som hänför sig till produktionen av miljövänliga biobaserade fibrer och återvunna fibrer skapar nya möjligheter till affärsverksamhet.Finland anser att det behövs åtgärder för att göra de energiintensiva sektorerna koldioxidfria. Finlands sektorspecifika färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle är exempel på åtgärder genom vilka den energiintensiva industrin kan eftersträva ambitiösa klimatmål och samtidigt sörja för den internationella konkurrenskraften. En av de viktigaste åtgärderna är att säkerställa tillgången till el med låga utsläpp till ett konkurrenskraftigt pris.Statssekreterare Ville Kopra representerar Finland vid mötet den 22 juli. 

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory