Klimatförändringen beaktas allt bättre i avtappningarna i Saimen och Vuoksen

NordenBladet — På grund av klimatförändringen är översvämningar och torka allt vanligare i Saimen. Eftersom vattenförhållandena varierar ovanligt mycket oftare än tidigare, har den finsk-ryska gränsvattendragskommissionen kommit överens om gemensamma åtgärder för att öka det proaktiva arbetet och informationsutbytet när det gäller avtappningar i Saimen och Vuoksen.Fördraget om avtappningsstadgan för Saimen och Vuoksen som undertecknades av Finland och Sovjetunionen 1989 är fortfarande i kraft mellan Finland och Ryssland. Enligt avtappningsstadgan ska vattenståndet i Saimen och vattenflödet i Vuoksen hållas på så normal nivå som möjligt. Vattenståndet i Saimen regleras inte i normala fall, det vill säga när vattenståndet avviker mindre än 0,5 meter från den aktuella tidpunktens genomsnittliga vattenstånd.  Syftet med avtappningsstadgan är att sänka exceptionella översvämningstoppar och höja exceptionellt låga vattenstånd i Saimen. Avtappningen till Vuoksen kan ökas eller minskas om vattennivån stiger eller riskerar att stiga över eller sjunka under den normala variationen i vattennivån. När man genomför avtappningarna, tar man hänsyn till vilka konsekvenser detta medför för Finland och Ryssland.Under de senaste åren har i synnerhet vinterregnen varit rikligare i Saimenområdet än tidigare. Avtappningsstadgan har visat sig fungera väl och avtappningarna görs även i fortsättningen inom ramarna för stadgan. Det proaktiva arbetet ökas och de exceptionella avtappningarna inleds tidigare än förut utgående från vattenprognoserna. På detta sätt kan man bättre än tidigare bereda sig på översvämningar och torka som ökar på grund av klimatförändringen. – De gemensamma åtgärderna i samband med avtappningarna i Saimen och Vuoksen är ett historiskt steg i gränsvattendragssamarbetet mellan Finland och Ryssland och visar att vi tillsammans är beredda att svara på de utmaningar som klimatförändringen medför, säger jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio som också är ordförande för gränsvattendragskommissionen i Finland.Avtappningsstadgan för Saimen Avtappning från Saimen

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory