Kemikaliesäkerhetslagen får besvärsrätt för föreningar, stiftelser och kommuner

NordenBladet — Regeringen lämnade den 7 oktober 2021 en proposition till riksdagen med förslag till ändringar i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, gruvlagen och kärnenergilagen. Verksamhetsutövare, till exempel företag, ska hos Tukes ansöka om tillstånd för industriell hantering av farliga kemikalier samt tillverkning och upplagring av explosiva varor. Regeringens förslag till ändring av kemikaliesäkerhetslagen ger i framtiden de föreningar, stiftelser och kommuner som anges i lagen möjlighet att anföra besvär över de tillstånd som Tukes beviljar. I lagen föreslås också andra tekniska ändringar. Till alla tre lagar, kemikaliesäkerhetslagen, kärnenergilagen och gruvlagen, fogas dessutom en hänvisning till det internationella samrådsförfarandet enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Den tillämpas i gränsöverskridande fall som gäller miljökonsekvensbedömning.Genom regeringens proposition till riksdagen kompletteras genomförandet av EU-lagstiftningen i den nationella lagstiftningen. EU-kommissionen har gett Finland två formella underrättelser om det nationella genomförandet av EU-lagstiftningen, och därför föreslås det att bestämmelserna i fråga ändras. De föreslagna ändringarna avses träda i kraft under 2021. 

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory