Inrikesministeriet och andra ministerier som använder säkerhetsnätet TUVE får nya e-postadresser med ändelsen govsec.fi

NordenBladet — Inrikesministeriet och andra ministerier som använder säkerhetsnätet TUVE inför nya e-postadresser med ändelsen govsec.fi den 5 oktober. Ändringen gäller så kallade TUVE-adresser och är ett led i förenhetligandet av statsrådets e-postsystem och e-postadresser.Inrikesministeriets e-postadresser har i fortsättningen formen [email protected] Meddelanden som skickas till de gamla adresserna hittar fram två år framöver. Också inrikesministeriets allmänna e-postadresser ändras. Till exempel registratorskontorets e-postadress ändras till [email protected] Kontrollera de aktuella kontaktuppgifterna på Inrikesministeriets webbplats.Adressen till ministeriets webbplats ändras inte. TUVE-e-post används av säkerhetsmyndigheter på datorer och andra enheter som är anslutna till den offentliga förvaltningens säkerhetsnät. Tjänsten uppfyller kraven på förhöjd informationssäkerhetsnivå.TUVE används förutom vid inrikesministeriet också vid andra ministerier. Efter ändringen har TUVE-adresserna formen [email protected] Alla anställda vid ministerierna har inte en TUVE-adress.Alla ministerier får nya e-postadresser Hela statsrådet får nya, enhetliga e-postadresser. De flesta ministerier, det vill säga arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, försvarsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, statsrådets kansli och undervisnings- och kulturministeriet, har redan infört den nya gov.fi-ändelsen. Datum för ibruktagande av gov.fi-adresser inom utrikesförvaltningen fastställs senare.E-postadresserna ändras som ett led i den normala uppdateringen av e-postsystemet. I samband med reformen förbättras också hela statsrådets e-postsäkerhet och förmågan att upptäcka eventuella säkerhetsluckor.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory