Förslag till lagstiftning som kompletterar EU-förordningen om internationella familjeärenden på remisse

NordenBladet — Den nya EU-förordningen om äktenskapsskillnad, föräldraansvar och internationella bortföranden av barn börjar tillämpas i augusti 2022. I förordningen fastställs vilken medlemsstats domstol som är behörig på området och hur beslut erkänns och verkställs i en annan EU-stat.Denna så kallade nya Bryssel IIa-förordningen ersätter den förordning som för närvarande tillämpas i internationella familjeärenden. Syftet med de nya bestämmelserna är att förbättra skyddet av barnets bästa och förenkla förfarandena. Enligt förordningen är bland annat beslut som gäller vårdnaden om barn och rätt till umgänge direkt verkställbara i andra EU-stater. Dessutom har förfarandet för verkställighet av beslut delvis förenhetligats.En arbetsgrupp vid justitieministeriet har utarbetat ett förslag till sådana kompletterande bestämmelser i den nationella lagstiftningen som förutsätts i förordningen. Utlåtanden om betänkandet kan lämnas i e-tjänsten utlåtande.fi fram till den 15 september 2021.De föreslagna lagarna avses träda i kraft från och med augusti nästa år, då EU-förordningen ska börja tillämpas.Ytterligare upplysningar: Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 260, [email protected]Bryssel IIa-förordningen Den nya Bryssel II a-förordningen gällande äktenskapsmål, mål om föräldraansvar och internationella bortföranden av barn – Arbetsgruppens betänkande om nationella bestämmelser som kompletterar förordningen (på finska)Utlåtande.fi 

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory