Förslag om att definitionen av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården ändras

NordenBladet — Det föreslås att lagen om företagshälsovård ändras så att även sådana företagsfysioterapeuter ska betraktas som yrkesutbildade personer inom företagshälsovården. För närvarande definieras de som sakkunniga inom företagshälsovården. Målet med propositionen är att förbättra förutsättningarna för multidisciplinärt samarbete inom företagshälsovården. Att utvidga företagsfysioterapeuternas verksamhetsmöjligheter genom att överföra dem till gruppen yrkesutbildade personer bidrar till ett snabbt och effektivt genomförande av bedömningar av arbetstagarnas arbetsförmåga och deras behov av rehabilitering och av deras sektorsövergripande serviceplan. Då kan riskerna i anslutning till rörelseorganens sjukdomar beaktas bättre re-dan i planeringsskedet av tjänsterna och när verksamheten på arbetsplatsnivå utarbetas. Propositionen baserar sig på ett förslag från kommittén som dryftar rehabiliteringsreformen. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022.

Källa: Valtioneuvosto.fierror: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory