Finland invalt i FN:s råd för mänskliga rättigheter

NordenBladet — Det treåriga mandatet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) 2022–2024 är Finlands första hela period i rådet. I rådet fortsätter Finland sitt enträgna arbete för att främja de universella mänskliga rättigheterna. Finland fick 180 röster i omröstningen i FN:s generalförsamling i New York den 14 oktober. Finland valdes ur gruppen Västeuropa och andra stater tillsammans med Luxemburg och Förenta staterna. Finland var medlem i ett år 2006–2007 då MR-rådet grundades.”Finland är redo att bära ansvar och samarbeta med olika aktörer för att de mänskliga rättigheterna inte ska förbli tomma ord. Ett fungerande multilateralt regelbaserat system och tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna är nyckeln till såväl det finska samhällets välfärd och säkerhet som till den globala freden och säkerheten och en hållbar utveckling”, säger utrikesminister Pekka Haavisto.”Finland, och också jag personligen, har utmärkta erfarenheter av civilsamhällets deltagande i skötseln av allmänna ärenden. Vi kommer att bedriva ett nära samarbete med såväl inhemska som internationella civilsamhällesorganisationer och människorättsförsvarare. Det är viktigt att inte bara staternas röst hörs i rådet för mänskliga rättigheter, utan att också det civila samhällets, forskarnas och den privata sektorns synpunkter och kompetens får utrymme”, säger minister Haavisto.Rådet för mänskliga rättigheter är FN:s viktigaste organ när det gäller arbetet för de mänskliga rättigheterna. Rådet sammanträder i Genève och består av 47 stater. Dess uppgift är att främja och skydda de mänskliga rättigheterna globalt, bland annat genom att ingripa i allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Rådet har tagit ställning till situationen i flera länder och tillsatt oberoende experter för att övervaka läget till exempel i Syrien, Myanmar och nu senast i Afghanistan.Rådet antar också initiativ och ger rekommendationer i ärenden som berör de mänskliga rättigheterna. Det kan till exempel gälla kvinnors, barns och olika minoriteters rättigheter, människorättsfrågor kopplade till klimatförändringar och digitalisering eller rättigheter och säkerhet för människorättsförsvarare, journalister och det civila samhället. Medlemskapet i MR-rådet är ett led i rättighetsperspektivet i Finlands utrikespolitik
 

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory