Finland främjar digitalisering under ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2021

NordenBladet — Finland är ordförande i Nordiska ministerrådet 2021. I början av året inleddes i anslutning till ordförandeskapet projektet  Världens smidigaste vardag och rörlighet mellan länderna med hjälp av digitalisering, vars mål är att göra människornas och företagens vardag och rörlighet smidigare genom att främja informationsutbytet mellan myndigheterna i de nordiska länderna. Projektet går ut på att skapa en verksamhetsmodell och god praxis för att stärka och effektivisera det gränsöverskridande informationsutbytet. Projektet pågår i tre år och gäller åren 2021-2023. Enligt den gemensamma vision som de nordiska statsministrarna gav år 2019 ska Norden bli världens mest hållbara och integrerade region före 2030. Verksamhetsmodellen för informationsutbyte utvecklas under Finlands ordförandeskapsprojekt med hjälp av service- och informationshelheter som hänför sig till situationer som gäller människors gränsöverskridande rörlighet. Ett mål med projektet är till exempel att ett digitalt recept som skrivits i Finland ska kunna hämtas ut i ett annat nordiskt land. ”Det är viktigt att främja ett smidigt informationsutbyte mellan de nordiska länderna och EU-länderna för att möjliggöra gränsöverskridande ekonomisk aktivitet och fri rörlighet för medborgarna i fråga om arbete, studier och fritid. Enligt regeringsprogrammet ska de nordiska länderna vara världens bäst integrerade region och Finland strävar efter att underlätta medborgarnas rörlighet mellan de nordiska länderna”, säger kommunminister Sirpa Paatero. Projektet fokuserar på att förbättra människornas rörlighet speciellt efter coronakrisen. De åtgärder som syftar till att bekämpa coronavirusepidemin bregränsar också människornas fria rörlighet mellan de nordiska länderna. Då man ökar det gränsöverskridande informationsutbytet kan man också underlätta människornas vardag och liv såväl i vardagen som i kristider.Informationsutbytet och den gränsöverskridande vardagen granskas med hjälp av tre helheter:Studier i ett annat nordiskt land och i BaltikumAnvändning av hälso- och sjukvårdstjänster i ett annat nordiskt land eller i BaltikumSökning av lagstiftningsinformation i de nordiska och baltiska ländernaProjektet inleds med en kartläggning av nuläget för en gränsöverskridande vardag. Projektets huvudsakliga resultat är en gemensam verksamhetsmodell för att stärka och effektivisera det gränsöverskridande informationsutbytet. Finansministeriet genomför projektet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt justitieministeriet och respektive förvaltningsområden. Samtliga nordiska och baltiska länder deltar i projektet Världens smidigaste vardag och rörlighet med hjälp av digitalisering.

Källa: Valtioneuvosto.fierror: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory