Europeiska rådet diskuterade energipriser och rättsstatsläget

NordenBladet — Europeiska rådet sammanträdde i Bryssel den 21 oktober. EU-ländernas ledare diskuterade höga energipriser, rättsstatsläget i EU, coronapandemin och handelspolitik. I fråga om yttre förbindelser behandlade EU-ländernas ledare också klimatmötet COP26 i Glasgow, det östliga partnerskapet och Asem-toppmötet. Finlands representant vid Europeiska rådets möte är statsminister Sanna Marin. Mötet fortsätter på fredagen.Europeiska rådet förde en omfattande diskussion om effekterna av stigande energipriser på medborgare och företag. Kommissionen och rådet uppmanas att överväga åtgärder på medellång och lång sikt som förhindrar alltför stora prisfluktuationer. Samtidigt är målet att bidra till en flexibel energiförbrukning i EU och säkerställa en grön omställning. Energirådet samlas till ett extra möte i Luxemburg den 26 oktober för att överväga fortsatta åtgärder.Finland anser att det är viktigt att frångå fossila bränslen för att undvika prischocker. Samtidigt måste man öka andelen förnybara energikällor och andra utsläppsfria energikällor. Vid prishöjningar måste man ta hänsyn till de mest utsatta konsumenterna.Utanför mötets egentliga agenda behandlade EU-ländernas ledare också rättsstatsläget i medlemsländerna. Vid diskussionen framfördes oro över ifrågasättandet av EU-rättens företräde. Finland anser att åtgärderna för att stärka rättsstatsprincipen i Europa bör fortsätta. Demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande och mänskliga rättigheterna är grunden för all verksamhet i EU.Europeiska rådet konstaterade att vaccinationerna har lett till betydande framsteg i kampen mot covid-19. För att ytterligare öka vaccinationstäckningen bör man bland annat bekämpa desinformation. Därtill måste vaccintillverkningen påskyndas ytterligare, också för att EU ska kunna uppfylla sin förbindelse till global solidaritet. EU måste ha bättre beredskap inför eventuella framtida kriser.Europeiska rådet höll en strategisk diskussion om målen för handelspolitiken. Finland anser att EU ska hålla sig öppen för internationell handel och internationella investeringar och att EU ska inta en ledande roll i reformen av Världshandelsorganisationen. Handelspolitiken måste också bidra till målen för hållbar utveckling.I fråga om yttre förbindelser diskuterade Europeiska rådet förberedelserna inför Asem-toppmötet den 25–26 november och toppmötet inom det östliga partnerskapet den 15 december. Inför COP26-mötet i Glasgow efterlyser stats- och regeringscheferna ambitiösa globala insatser mot klimatförändringarna.Europeiska rådet noterade också förberedelserna inför COP15-mötet om biologisk mångfald, som ordnas i Kunming i Kina. Det behövs ambitiösa åtgärder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory