EU-rådet godkände rekommendationer om de offentliga finanserna för medlemsländerna

NordenBladet — Rekommendationerna är en del av den europeiska planeringsterminen för den ekonomiska politiken, som i år fokuserar på de offentliga finanserna.EU:s råd för ekonomiska och finansiella frågor godkände fredagen den 18 juni rekommendationer till medlemsländerna om de offentliga finanserna. Rådet ger däremot inte några sedvanliga landspecifika rekommendationer i år.Rådet rekommenderar att Finland gör följande:Under 2022 vidmakthålla en stödjande finanspolitisk inriktning som beaktar den impuls som ges genom faciliteten för återhämtning och resiliens samt upprätthålla nationellt finansierade investeringar.När de ekonomiska förhållandena så medger, bedriva en finanspolitik som syftar till att på medellång sikt uppnå ett betryggande läge i de offentliga finanserna och säkerställa offentligfinansiell hållbarhet, men samtidigt öka investeringarna för att främja tillväxtpotentialen.Vara särskilt uppmärksam på de offentliga finansernas sammansättning, på såväl inkomstsom utgiftssidan av budgeten, och på budgetåtgärdernas kvalitet, i syfte att säkerställa en hållbar och inkluderande återhämtning. Prioritera hållbara och tillväxtfrämjande investeringar, framför allt investeringar som stöder den gröna och digitala omställningen. Prioritera finanspolitiska strukturreformer som bidrar till finansieringen av politiska prioriteringar och till långsiktigt hållbara offentliga finanser, inbegripet, i förekommande fall, genom att förbättra täckningen, tillräckligheten och hållbarheten hos hälso- och sjukvårdssystem samt sociala trygghetssystem för alla.Finansminister Annika Saarikko representerade Finland vid mötet.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory