EU-ministerutskottet diskuterade ekonomiska ärenden och uppdateringen av EU:s industristrategi

NordenBladet — Vid sitt möte den 11 juni behandlade EU-ministerutskottet genomförandet av EU:s återhämtningsinstrument, uppdateringen av EU:s industristrategi och tryggandet av en rättvis konkurrens på EU:s inre marknad i förhållande till subventionerna i länder utanför EU.Hittills har 23 medlemsländer sänt sina återhämtningsplaner till kommissionen för bedömning. Efter att kommissionen har bedömt planerna ska de behandlas i rådet och godkännas med kvalificerad majoritet. När det gäller genomförandet av återhämtningsinstrumentet anser Finland att det är viktigt att de strukturreformer och offentliga investeringar som finansieras bildar koherenta helheter i medlemsländernas återhämtnings- och resiliensplaner. Satsningar på grön tillväxt, digitalisering och FoUI-verksamhet stöder i synnerhet den ekonomiska återhämtningen och stärker konkurrenskraften. Dessutom är det viktigt att övervaka användningen av återhämtningsmedel i enlighet med förordningen.Syftet med EU:s industristrategi, som publicerades våren 2020, är att främja en mer hållbar, digital, motståndskraftig och globalt konkurrenskraftig ekonomi som skapar nya arbetstillfällen. Strategin uppdateras nu med beaktande av erfarenheterna från coronakrisen. Finland stöder en helhetsbetonad industristrategi, där den inre marknadens samt små och medelstora företags viktiga roll i främjandet av konkurrenskraften betonas. Utgångspunkten bör vara öppenhet i ekonomin och en rättvis konkurrens.Den 5 maj 2021 offentliggjorde kommissionen ett förslag till förordning som gäller snedvridningar på den inre marknaden till följd av utländska subventioner. Förordningen syftar till att bekämpa utländska subventioner som snedvrider konkurrensen och försämrar förutsättningarna för lika villkor på den inre marknaden. Finland stöder kommissionens förslag och anser att EU-lagstiftningen ska möjliggöra lika verksamhetsförutsättningar för alla företag i EU och sörja för att EU-marknaden förblir öppen och konkurrensutsatt.Informell videokonferens med biståndsministrarna den 14 juniInformellt möte mellan jordbruks- och fiskeministrarna den 14–15 juniRådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 14–15 juniEurogruppen den 17 juni och Ekofinrådet den 18 juniBiståndsministrarna ska diskutera EU:s samarbete med medelinkomstländer och mänsklig utveckling, särskilt EU-stödet i utbildnings- och hälsofrågor.Ekofinrådet ska bland annat ge politisk vägledning i fråga om förslaget till ändring av mervärdesskattedirektivet när det gäller mervärdesskattesatser. Ekofinrådet har också för avsikt att enas om en allmän riktlinje gällande lagstiftningsförslaget om kryptotillgångar.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory