EU-ländernas stats- och regeringschefer diskuterade stärkandet av EU:s internationella roll

NordenBladet — EU-ländernas stats- och regeringschefer samlades till ett informellt middagsmöte den 5 oktober för att föra en strategisk diskussion om EU:s internationella roll. Mötet ordnades i Slovenien, som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Särskild uppmärksamhet ägnades åt frågor som rör säkerhet, handelspolitik och relationerna mellan EU och Kina.Stats- och regeringscheferna behandlade säkerhetspolitiska frågor i Europa ur ett brett perspektiv. De lyfte fram behovet att stärka unionens yttre handlingsförmåga med tanke på såväl säkerhets- och försvarssamarbetet som resiliensen, det strategiska oberoendet och de internationella partnerskapen i anslutning till det.
 
Diskussionen gick också in på förbindelserna mellan EU och Kina på stats- och regeringschefsnivå. I sitt anförande framhöll statsminister Sanna Marin att unionen bör hålla enad front och samtidigt förvänta sig bättre ömsesidighet av Kina inom alla samarbetsområden.
 
Utanför mötets egentliga agenda diskuterade stats- och regeringscheferna den delade oron över ökningen av energipriserna. Diskussionen kring temat fortsätter vid Europeiska rådets oktobermöte.
I dag, den 6 oktober, fortsätter arbetet under toppmötet EU–västra Balkan.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory