Den riksomfattande trafiksystemplanen och konsekvensbedömningen på remiss

NordenBladet — Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till riksomfattande trafiksystemplan för 2021-2032 och om konsekvensbedömningen av den. Remisstiden går ut den 23 februari 2021.Syftet med den riksomfattande trafiksystemplanen är att öka långsiktigheten i utvecklingen av trafiksystemet i hela Finland. Planen utarbetas för 12 år i sänder.Utarbetandet av planen baserar sig på lagen om trafiksystem och landsvägar. Utkastet till plan har också genomgått en miljöbedömning som krävs enligt lag.Genom planen utvecklas trafiksystemet i hela FinlandI den riksomfattande trafiksystemplanen behandlas alla trafikformer, person- och godstrafik, trafiknät, tjänster och stödåtgärder för trafiksystemet.Planen innehåller följande:-en vision för utvecklingen av trafiksystemet fram till 2050,-en bedömning av trafiksystemets nuläge och förändringarna i omvärlden,-målen för den riksomfattande trafiksystemplanen och strategiska riktlinjer som preciserar målen,-ett åtgärdsprogram för att uppnå målen och-statens finansieringsprogram.Planen har beretts parlamentariskt och i dialog med intressentgrupper sedan juni 2019.Strategisk lägesbild av trafiknätetTransport- och kommunikationsverket Traficom har tillsammans med Trafikledsverket uppdaterat den strategiska lägesbilden av trafiknätet. Den publiceras den 21 januari 2021. I lägesbilden ser man över behoven att utveckla både det statliga trafikledsnätet och det övriga trafiknätet, och den utnyttjas vid verkställandet av den riksomfattande trafiksystemplanen. Lägesbilden uppdateras i fortsättningen två gånger om året.Vad händer härnäst?Utkastet till en riksomfattande trafiksystemplan för 2021-2032 och bedömningen av dess konsekvenser är ute på remiss fram till den 23 februari 2021.Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på www.utlåtande.fi eller via e-post till [email protected]Responsen från remissbehandlingen kommer att beaktas i den slutliga utformningen av den riksomfattande trafiksystemplanen innan några beslut fattas och i samband med konsekvensbedömningen.Statsrådet har för avsikt att lämna den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032 i form av en redogörelse till riksdagen våren 2021. Efter riksdagsbehandlingen fattar statsrådet beslut om planen.

Källa: Valtioneuvosto.fierror: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory