Den nationella strategin för testning och spårning av covid-19 uppdaterades – testning och spårning ska bättre än tidigare riktas till vissa situationer

NordenBladet — Testning ska i fortsättningen främst riktas till personer som utsatts för viruset, ovaccinerade personer med symtom samt personer som även efter vaccinering är utsatta för allvarlig coronavirussmitta, konstateras det i social- och hälsovårdsministeriets uppdaterade nationella strategi för testning och spårning av covid-19.Den nuvarande testnings- och spårningskapaciteten är en stor belastning för hälso- och sjukvården, och kan i vissa regioner leda till att tillgången till tjänsterna försämras. Den höga vaccinationstäckningen minskar särskilt antalet allvarliga coronafall och kapaciteten kan nu minskas kontrollerat för att trygga andra funktioner.Beredskapen att vid behov höja kapaciteten på nytt måste upprätthållas. Även i fortsättningen måste det i hela landet finnas beredskap att hitta smittkluster snabbt, spåra smittkedjor och hindra smittspridning och att upptäcka eventuella nya oroväckande virusvarianter.Man ska fortfarande kunna testa sig inom ett dygnFör att säkerställa en jämlik behandling ska alla som har symtom på coronavirussmitta eller misstänker smitta oberoende av ålder ha tillgång till de undersökningar som behövs på medicinska grunder.Målet är fortsättningsvis att man ska kunna testa sig för covid-19 inom ett dygn och att testresultatet ska bli klart inom ett dygn. Samtidigt ska den övriga diagnostiken tryggas. I takt med att vaccinationstäckningen ökar, minskar sjukdomsbördan och risken för allvarlig coronavirussjukdom trots att man blivit smittad. Målet med spårningen är att i ett så tidigt skede som möjligt identifiera personer som utsatts för smitta och rikta åtgärderna till situationer där risken för smittspridning är hög. Om spårningsfunktionen anhopas i betydande grad ska man i första hand spåra exponeringssituationer med hög spridningsrisk. Testning och spårning hör till kommunernas lagstadgade uppgifter som sköts med bistånd från sjukvårdsdistrikten och samordnas av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vid testning och spårning måste man beakta de regionala och lokala omständigheter som myndigheterna utgår från när de fattar beslut om hur testningen och spårningen ska genomföras.Den nationella testnings- och spårningsstrategin är till sin karaktär en rekommendation som kompletterar handlingsplanen för social- och hälsovårdsministeriets hybridstrategi. När pandemin avtar uppdateras åtgärderna på nytt.Kansallinen COVID-19 testaus- ja jäljitysstrategia, 14.9.2021 (publiceras inom kort på svenska)

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory