De första forskningstillstånden för havsbaserad vindkraft inom Finlands ekonomiska zon har beviljats

NordenBladet — Statsrådet har beviljat forskningstillstånd för tre havsbaserade vindkraftsprojekt på öppet hav i Finlands ekonomiska zon. Wpd Finland Oy beviljades tillstånd den 20 januari 2022 för ett forskningsområde väster om Jakobstad. För en vecka sedan beviljades forskningstillstånd för OX2 Finland Oy:s två projekt i forskningsområdena väster om Karlö och Jakobstad. Bolagens tillstånd utanför Jakobstad har beviljats för samma område. Undersökningar avses företas i år och nästa år.Statsrådets beslut om den som slutligen genomför vindkraftsparken till havs i forskningsområdena fattas senare i samband med tillståndsförfarandet för byggande av den ekonomiska zonen, förutsatt att även förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB) först har slutförts. För projekten krävs också ett tillstånd enligt vattenlagen.Intresset för Finlands havsområden hos projektutvecklare av havsbaserad vindkraft har ökat under den senaste tiden. Regeringens finanspolitiska ministerutskott förordade i december ett förslag till en auktionsmodell, som ska tillämpas när allmänna vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen arrenderas ut till företag för att utveckla och bygga havsbaserad vindkraft. Aktörernas intresse begränsas dock inte enbart till det territorialvatten där de vattenområden som Forststyrelsen förvaltar finns. Den ekonomiska zonen är ett internationellt havsområde där verksamheten bedrivs i enlighet med lagen om Finlands ekonomiska zon. Dess tillståndsprocess för ekonomiskt utnyttjande har hittills främst gällt infrastrukturprojekt, och lagstiftningen tar inte tillräcklig hänsyn till den havsbaserade vindkraftens särdrag. Den mest betydande identifierade bristen är att lagstiftningen inte ger några lösningsmodeller i en situation där flera aktörer är intresserade av samma havsområde. De utredningar som behövs vid projekt för havsbaserad vindkraft före byggandet är dyra, flera miljoner euro, och aktörernas risker vid projektutveckling är i vilket fall som helst betydande. Risken ökar i nuläget på grund av att lagstiftningen gör det möjligt att bevilja forskningstillstånd för flera aktörer inom samma område, och den aktör som gjort undersökningarna garanteras inte företräde att bygga ett projekt, om området visar sig vara lämpligt för havsbaserad vindkraft och projektet är ekonomiskt lönsamt. Arbets- och näringsministeriet bedömer tillsammans med de övriga ministerierna behoven att utveckla förfarandena och lagstiftningen för utnyttjande av den ekonomiska zonen med tanke på den havsbaserade vindkraften.Den havsbaserade vindkraften är för närvarande inte lönsam på marknadsvillkor i Finlands havsområden, men situationen kan förändras under de kommande åren när tekniken utvecklas och kostnaderna sjunker. Projektutvecklingstiderna för vindkraftsprojekt till havs är vanligen långa, 5–10 år. För utvecklingen av projekten är det viktigt att skapa fungerande och förutsägbara bestämmelser och administrativa förfaranden som garanterar en tillräcklig investeringssäkerhet i ett tidigt skede. Detta för att man ska kunna förbereda sig på en förbättrad lönsamhet för den havsbaserade vindkraften. 

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory