Brev till kommissionen: Finland och nio andra EU-medlemsstater uttrycker sin oro över de ändringar som föreslås i hållbarhetskriterierna för bioenergi

NordenBladet — Inför det informella mötet mellan energiministrarna i Amiens i Frankrike den 21–22 januari har Finland och nio andra EU-medlemsstater skickat ett brev till Europeiska kommissionen och till Frankrike som ordförandeland i rådet, där de uttrycker sin oro över hållbarhetskriterierna för bioenergi.Kommissionen föreslog ändringar i förnybarhetsdirektivets (RED II) hållbarhetskriterier endast två veckor efter det att direktivets nyligen antagna bestämmelser om bioenergins hållbarhet hade genomförts i den nationella lagstiftningen. Enligt brevet är det därför för tidigt att se över bestämmelserna om bioenergins hållbarhet.Den föreslagna översynen inför ytterligare kontroversiella krav på bioenergi och ökar tydligt den administrativa bördan och kostnaderna. Enligt undertecknarna tar kommissionens nya förslag inte tillräcklig hänsyn till medlemsstaternas nationella särdrag när det gäller skogsbruksmetoder, geografisk belägenhet och energiproduktion.Enligt brevet måste eventuella utmaningar i samband med användningen av skogar och skogarnas biologiska mångfald i första hand lösas med andra metoder än genom att på nytt ändra lagstiftningen om hållbarhetskriterierna för bioenergi. I brevet uttrycks också särskild oro över EU:s investeringssäkerhet. Det finns en tydlig risk för att de återkommande översynerna och nya kraven ger investerarna en signal om att undvika investeringar i bioenergi, precis när sådana investeringar behövs som mest med tanke på EU:s ambitiösa klimatmål och energiomställningen.Brevet har undertecknats av de ansvariga ministrarna i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Bulgarien, Tjeckien och Slovenien. På Finlands vägnar undertecknades brevet av näringsminister Mika Lintilä. 

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory