Bokslutsuppgifterna för välfärdsområdena fastställdes

NordenBladet — Statsrådet utfärdade torsdagen den 15 juli 2021 en förordning om de uppgifter som ska ingå i välfärdsområdets bokslut. Genom förordningen utfärdas bestämmelser om scheman för välfärdsområdets bokslutskalkyler och om noterna till bokslutet. I förordningen fastställs dessutom det huvudsakliga innehållet i halvårs- och kvartalsrapporter som ska upprättas under räkenskapsperioden.De uppgifter som ska presenteras i välfärdsområdets bokslut motsvarar i stor utsträckning kommunernas bokslutsuppgifter. Innehållet i bokslutskalkylerna och noterna tar dock i beaktande  karaktären hos och finansieringsmodellen för välfärdsområdenas verksamhet. Närmare anvisningar om innehållet posterna i balans- och resultaträkningen, verksamhetsberättelsen, noterna till bokslutet och rapporteringen under räkenskapsperioden samt tillämpningen av de allmänna bokslutsprinciperna ges av bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner.Förordningen träder i kraft den 1 augusti 2021 och den tillämpas första gången på ekonomiska uppgifter för 2021. Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet iakttar förordningen till den del det har uppgifter som ska rapporteras.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory