Begränsningarna för förplägnadsrörelser ändras i flera landskap

NordenBladet — Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Förordningen träder i kraft den 31 juli 2021.Restaurangernas öppettider och serveringstider begränsas i enlighet med accelerationsfasen i landskapen Kajanaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Norra Karelen, Norra Savolax och Satakunta. De begränsningar som tidigare infördes i accelerationsfasen i landskapen Kymmenedalen, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Nyland och Egentliga Finland fortsätter gälla.  Förplägnadsrörelserna får servera alkohol kl. 07.00–24.00 och hålla öppet kl. 05.00–01.00.Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol använder hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger använder 75 procent av kundplatserna inomhus. Alla kunder ska fortsättningsvis ha en egen sittplats vid ett bord eller någon annan bordsyta. Antalet kundplatser är inte begränsat på uteserveringar. Begränsningarna för förplägnadsrörelser i landskapen Åland, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Savolax, Österbotten, Södra Karelen och Lappland från och med den 31 juli:  Inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettiderna.De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i områden på basnivå och i accelerationsfasen.Undantagen från begränsningarna ändras inteBegränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.Under nästa vecka ser man över epidemiläget i regionerna på nytt och ändrar begränsningarna så att de stämmer överens med epidemiläget i regionerna.  

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory