Åtgärderna för att ingripa i exploatering av utländsk arbetskraft kräver gott samarbete mellan olika myndigheter

NordenBladet — Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) har gjort en internationell jämförelse som gäller bekämpning av exploatering av utländsk arbetskraft i olika länder. Utredningen beskriver särskilt myndigheternas samarbetsmodeller i Norge, Belgien och Storbritannien.  Utredningen som gjorts på uppdrag av arbets- och näringsministeriet behandlar också den lagstiftning som Nederländerna, Belgien och Storbritannien har infört för att ingripa i exploatering av arbetskraft. Vidare presenterar utredningen Estlands arbetstvistkommitté och Sveriges lagstiftning om människoexploatering. Utredningen visar att åtgärderna för att ingripa i exploatering av utländsk arbetskraft kräver gott strukturerat samarbete mellan arbetarskyddet, polisen, skattemyndigheten och andra centrala aktörer. De gemensamma arbetssätten och den gemensamma arbetskulturen uppstår på regional nivå när de centrala myndigheterna möter regelbundet och sprider information med låg tröskel. ”Arbetskraftsexploatering är ett mångsidigt fenomen som också ändrar form. När det gäller att bekämpa exploateringen bör man hela tiden vara lyhörd och fundera på nya metoder som fortsättning på de åtgärder som redan vidtagits under denna regeringsperiod. HEUNI:s utredning ger nya perspektiv på detta behov”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory