Arbetsgrupp ska se över fängelselagen

NordenBladet — Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bedöma behoven att ändra fängelselagen och häktningslagen och för att bereda de lagändringar som behövs.Fängelselagen och häktningslagen trädde i kraft 2006. År 2015 gjordes omfattande ändringar i lagarna. Då reviderades till exempel bestämmelserna om besök och ändringssökande. Lagarna har varit i kraft i cirka 15 år, och i tillämpningspraxis har det konstaterats många ändringsbehov. Det är också nödvändigt att se över lagstiftningen mot bakgrund av de förändringar som skett i samhället i allmänhet och de iakttagelser som förts fram i internationell och nationell praxis för laglighetskontroll.Arbetsgruppen ska utreda behoven att ändra fängelselagen och häktningslagen samt bereda förslag till behövliga författningsändringar. Arbetsgruppens mandatperiod går ut i april 2023. Arbetsgruppen utarbetar sina förslag i form av en regeringsproposition.Utöver justitieministeriet har arbetsgruppen medlemmar från inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltning, Brottspåföljdsområdets utbildningscentral, Kriminalvårdsstiftelsen, olika fängelser och Enheten för hälso- och sjukvård för fångar.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory