Användningen av en bredbandig tjänst för myndighetskommunikation säkerställs i säkerhetskritiska objekt

NordenBladet — Räddningsmyndigheten kan i fortsättningen förelägga ägare till bland annat stora köpcentra och sjukhus att skaffa och upprätthålla anordningar som säkerställer tillgängligheten i fråga om en bredbandig tjänst för myndighetskommunikation. Republikens president stadfäste lagändringen den 15 juli. Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2021.Räddningslagen har uppdaterats i fråga om bestämmelserna om myndighetsnätets tillgänglighet. Lagändringen säkerställer tillgängligheten i fråga om en bredbandig kommunikationstjänst med anknytning till myndighetskommunikation i säkerhetskritiska objekt.Räddningsmyndigheternas förelägganden gäller samma fastigheter som tidigare Med hjälp av anordningar för myndighetskommunikation säkerställs i synnerhet räddningsväsendets kommunikation i uppgifter inom räddningsverksamheten. Exempelvis i stora köpcentra och sjukhus försämras myndighetsnätets räckvidd av byggnadernas konstruktioner samt av att lokalerna eventuellt är placerade djupt under marken.I och med lagändringen kan räddningsmyndigheten förelägga ägaren till en byggnad eller konstruktion att skaffa och upprätthålla anordningar som säkerställer tillgängligheten i fråga om en bredbandig tjänst för myndighetskommunikation. Att skyldigheten följs kan vid behov säkerställas genom vite och hot om tvångsutförande.Räddningsmyndighetens förelägganden gäller samma byggnader och konstruktioner som tidigare. Kostnadsansvaret för anordningarna och för underhållet av dem kvarstår hos den som äger byggnaden eller konstruktionen.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory