Vid intensivövervakning av narkotikabrott greps över 350 brottsmisstänkta

NordenBladet —

08.11.2019 kl 13.28Polisstyrelsen
Polisen genomförde en intensivövervakning av narkotikabrott veckorna 42-43. Samtliga polisinrättningar deltog i övervakningen.
I anknytning till temat rapporterade polisinrättningarna 175 narkotikabrott, 311 fall av straffbart bruk av narkotika och sju av grova narkotikabrott.
Förutom dessa upptäckte man 101 fall av trafikfylleri, sex våldsbrott och tio egendomsbrott. Vid övervakningen fick polisen också tag på 42 efterlysta personer.
I samband med brottsmisstaankarna greps 150 brottsmisstänkta, av dessa anhölls 19 och häktades tre. Antalet husrannsakningar uppgick till 125 och antalet platsgenomsökningar till 85.
Antalet avslöjade narkotikabrott (2019:175/2018:154) samt straffbara bruk av narkotika (2019:311/2018:248) ökade något jämfört med förra året, antalet grova narkotikabrott däremot visade sig vara lägre än förra året (2019:7/2018:14).
Narkotika och narkotiska läkemedel beslagtogs
Som resultat av övervakningen beslagtogs 1,7 kilo amfetamin, 5,4 kilo marijuana, 770 gram haschisch, 200 cannabisplantor, 295 ecstasytabletter, 141 gram metamfetamin och 14 gram kokain.
Över 3000 tabletter av olika typer av narkotiska läkemedel beslagtogs, mest beslagtogs Rivotril-, Subutex- och Xanor-tabletter.
I övervakningen har man inte kunnat upptäcka fentanyt eller dess derivat, som är fortfarande tämligen sällsynta i Finland. Man beslagtog ett gram heroin som är också sällsynt i Finland. Under polisoperationen beslagtogs 73 LSD-enheter och 85 stycken psilocybinsvampar.
Av psykoaktiva ämnen som är förbjudna för konsumentmarknaden beslagtogs i samband med operationen 15 liter lakton (gammabutyrolakton; GBL).
Jämfört med år 2018 beslagtogs ungefär ett kilo mindre amfetamin. När det gäller cannabis beslagtog man förra året över 13 kilo marijuana, men den stora skillnaden jämfört med innevarande år kan förklaras med ett enstaka beslag på 10 kilo i fjol.
– När man jämför talen bör man komma ihåg att polisenheternas möjligheter att lägga resurser på övervakningstemat varierar något från år till år, berättar polisinspektör Teemu Saukoniemi från Polisstyrelsen.
Beslag också av 14 vapen och 30 000 euro
I de skjutvapenbrott som uppdagades i samband med intensivövervakningen beslagtogs sammanlagt 14 vapen. Dessutom omhändertog polisen över 30 000 euro i kontanter.
Ser man på övervakningsoperationens resultat, kan man konstatera att ingripandet i narkotikabrott och utnyttjandet av tvångsmedel bidrar till att klara upp även allvarligare narkotikabrott och brott som hör samman med annan kriminalitet.
Personer under 18 år inblandade
Totalt 356 brottsmisstänkta personer var föremål för polisens åtgärder. Av dessa var 15 personer under 18 år. Av de brottsmisstänkta var antalet personer som greps för första gången för narkotikabrott 20.
Av redan avgjorda brottmål som uppdagades under övervakningen lämnades 90 bötesyrkanden och 112 överfördes till åklagaren. Polisen gav också 13 anmärkningar.

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
FinlandPolisens Nyheter och händelser

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory