Våldsbrott kan kopieras – polisen begär tips

NordenBladet — I Uleåborg har två allvarliga våldsdåd inträffat, där den misstänkte i det första fallet har en bakgrund inom högerextrem verksamhet och i det andra fallet anses rasism vara motivet för en ung misstänkt.Det finns också tecken på att den senare handlingen kan ha kopierats från förra veckans knivattack i ett köpcentrum. Ibland förekommer det ett fenomen där våldshandlingar försöker kopieras. Till exempel, under veckan efter skolmordet i Viertola registrerades 82 skolhot i Finland.- Vi måste omedelbart bryta brottscykler. Därför hoppas vi på polisen att vi skulle få tips och ledtrådar om personer som orsakar oro med låg tröskel, säger polisöverinspektör Minna Ketola från Polisstyrelsen. Ett sätt att ge tips är polisens Nättips. Kontaktuppgifter finns på polisens webbplats på adressen poliisi.fi/sv/tipsa-oss. I brådskande fall, ring alltid nödnumret 112. – Händelserna i Uleåborg berättar delvis om de misstänktas radikalisering och i värsta fall kan det konkretiseras på detta sätt. Polisen gör allt för att förhindra sådana handlingar i förväg, säger polisinspektör Toni Sjöblom.Hatbrott och ungdomsbrottslighet ökar Polisen har noggrant följt extremistiska rörelser, hatbrott och ungdomsbrottslighet. I polisens omvärldsanalysrapport förutspås att antalet extremistiska rörelser kan öka från nuvarande nivå och på grund av en accelererande polariseringsutveckling kan samhällets sammanhållning försvagas. Antalet misstänkta hatbrott som kommit till polisens kännedom ökade med en femtedel förra året. Enligt en undersökning av Polisyrkeshögskolan var de flesta av dem relaterade till brottsmisstankar där motivet var offrets etniska eller nationella bakgrund. Enligt polisens strategiska lägesrapport har ungdomars störande beteende ökat. Våld idealiseras och normaliseras. Antalet brott som misstänks ha begåtts av minderåriga har tredubblats sedan 2015. Att begå rån eller våldsbrott är ofta ett tecken på en brottscykel. Polisen har effektiva tvångsmedel för att bryta en vuxens brottscykel, men för 15–17-åringar är tvångsmedel som påverkar friheten en sista utväg. Polisen deltar i det arbete som Social- och hälsovårdsministeriet inledde i mars för att reformera lagstiftningen om barnskydd för minderåriga som använder droger och våld allvarligt och begår brott. Reformen påskyndades när polisen tydligt och brett framförde sin oro över ökningen av våldsbrott begångna av ungdomar och problemen med att effektivt ingripa mot unga brottslingar.Mer information:För mer information: Polisyrkeshögskolans undersökningar om hatbrott Polisstyrelsens taktiska temaanalys om ungdomsbrottslighet 

I Uleåborg har två allvarliga våldsdåd inträffat, där den misstänkte i det första fallet har en bakgrund inom högerextrem verksamhet och i det andra fallet anses rasism vara motivet för en ung misstänkt.

Det finns också tecken på att den senare handlingen kan ha kopierats från förra veckans knivattack i ett köpcentrum. Ibland förekommer det ett fenomen där våldshandlingar försöker kopieras. Till exempel, under veckan efter skolmordet i Viertola registrerades 82 skolhot i Finland.

– Vi måste omedelbart bryta brottscykler. Därför hoppas vi på polisen att vi skulle få tips och ledtrådar om personer som orsakar oro med låg tröskel, säger polisöverinspektör Minna Ketola från Polisstyrelsen. 

Ett sätt att ge tips är polisens Nättips. Kontaktuppgifter finns på polisens webbplats på adressen poliisi.fi/sv/tipsa-oss. I brådskande fall, ring alltid nödnumret 112. 

– Händelserna i Uleåborg berättar delvis om de misstänktas radikalisering och i värsta fall kan det konkretiseras på detta sätt. Polisen gör allt för att förhindra sådana handlingar i förväg, säger polisinspektör Toni Sjöblom.

Hatbrott och ungdomsbrottslighet ökar 

Polisen har noggrant följt extremistiska rörelser, hatbrott och ungdomsbrottslighet. I polisens omvärldsanalysrapport förutspås att antalet extremistiska rörelser kan öka från nuvarande nivå och på grund av en accelererande polariseringsutveckling kan samhällets sammanhållning försvagas. 

Antalet misstänkta hatbrott som kommit till polisens kännedom ökade med en femtedel förra året. Enligt en undersökning av Polisyrkeshögskolan var de flesta av dem relaterade till brottsmisstankar där motivet var offrets etniska eller nationella bakgrund. 

Enligt polisens strategiska lägesrapport har ungdomars störande beteende ökat. Våld idealiseras och normaliseras. Antalet brott som misstänks ha begåtts av minderåriga har tredubblats sedan 2015. 

Att begå rån eller våldsbrott är ofta ett tecken på en brottscykel. Polisen har effektiva tvångsmedel för att bryta en vuxens brottscykel, men för 15–17-åringar är tvångsmedel som påverkar friheten en sista utväg. 

Polisen deltar i det arbete som Social- och hälsovårdsministeriet inledde i mars för att reformera lagstiftningen om barnskydd för minderåriga som använder droger och våld allvarligt och begår brott. Reformen påskyndades när polisen tydligt och brett framförde sin oro över ökningen av våldsbrott begångna av ungdomar och problemen med att effektivt ingripa mot unga brottslingar.

Mer information:
För mer information: Polisyrkeshögskolans undersökningar om hatbrott 
Polisstyrelsens taktiska temaanalys om ungdomsbrottslighet 

]]>

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
FinlandPolisens Nyheter och händelser

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory