Annons:

Utvärdering av polisutbildningens genomslagskraft: Gammal och ny polisexamen har egna, särskiljande drag

NordenBladet —

13.11.2019 kl 09.50Polisyrkeshögskolan

Utvärderingen av polisutbildningens genomslagskraft har för första gången jämfört poliser som avlagt grundexamen för polis och polisexamen (YH). Målgruppen för undersökningen, poliser som utexaminerades under åren 2016–2017, omfattade både personer som avlagt den gamla och sådana som avlagt den nya examen. De bedömde sin egen kompetens och polisutbildningens arbetslivsmotsvarighet med tanke på kunskapskraven i polisyrket.
Utifrån polisernas bedömningar verkar det som att den gamla grundexamen för polis och polisexamen (YH) har sina egna profiler som tydligt skiljer sig från varandra.
Den gamla grundexamen för polis karaktäriseras bland annat av

stark teknisk polisutbildning på olika delområden inom övervaknings- och larmverksamhet, trafikövervakning och utredning vad gäller arbetslivsmotsvarighet
uppfattningen av yrket som ett kall som en del av motivet till att söka sig till utbildningen och yrket
intresset hos utexaminerade poliser för uppdrag inom teknisk brottsutredning i den kommande karriären.

Den nya polisexamen (YH) karaktäriseras bland annat av

utexaminerade polisers uppfattning om bra kompetens i teamarbete
uppfattning om statistisk brottsanalys och kompetens inom analysverksamhet
intresse för vidareutbildning samt för polisens internationella uppdrag under den kommande poliskarriären.

Mycket bra sysselsättning för utexaminerade poliser
I likhet med tidigare undersökningar om genomslagskraften granskades i undersökningen även sysselsättningen bland utexaminerade poliser samt bedömningar av polisutbildningens arbetslivsmotsvarighet ur olika aspekter. Enligt resultaten är sysselsättningen bland utexaminerade poliser mycket bra. När enkätundersökningen genomfördes i maj 2018 arbetade ca 97 procent av de utexaminerade poliserna som svarade på enkäten i polisens tjänst. Även polisutbildningens arbetslivsmotsvarighet är bra enligt bedömningarna.
– De fysiska och psykiska grundläggande färdigheterna för polisyrket upplevs nästan undantagslöst vara utmärkta och man anser att grundläggande kompetens och färdighet förvärvas på ett heltäckande sätt under polisutbildningen. Denna uppfattning delades av både utexaminerade poliser själva och deras närmaste chefer vilka fick en egen separat enkät i undersökningen, berättar specialplanerare Matti Vuorensyrjä från Polisyrkeshögskolan.
Som grund för den nya utvärderingen av polisutbildningens genomslagskraft användes en enkätundersökning som genomfördes i maj 2018. Enkäten skickades till poliser som utexaminerades under åren 2016 och 2017. Urvalet omfattade sammanlagt 313 utexaminerade poliser och svarsprocenten för enkäten var lite drygt 40. I jämförelsen mellan examen användes kombinerat material för poliser som utexaminerats under åren 2014–2017 där det fanns sammanlagt 223 utexaminerade poliser och där svarsprocenten var lite drygt 40.
Undersökningen finns tillgänglig på Polisyrkeshögskolans webbplats på adressen www.polamk.fi/julkaisut.
Utvärderingen av polisutbildningens genomslagskraft är en serie studier där man har genomfört fem separata undersökningar under åren 2011–2019.
Uppgifter om publikationen:Matti Vuorensyrjä: Utvärdering av polisutbildningens genomslagskraft 2019. Sysselsättningen bland poliser som utexaminerades under åren 2016–2017 och bedömningar av utbildningens arbetslivsmotsvarighet. Polisyrkeshögskolans rapporter 135, Tammerfors 2019.

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
FinlandPolisens Nyheter och händelser

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory