Tung trafikövervakning

NordenBladet — Under gårdagen 05.11.2019 och idag 06.11.2019 har Ålands polismyndighet i samarbete med Åbopolisens trafikgrupp utfört trafikövervakning i landskapet med fokus på tunga fordon. Exempel på saker som har kontrollerats är att chaufförerna har haft de rätta handlingarna med sig under framförandet, och att dessa har varit giltiga. Fordon som har varit lastade med gods har placerats på en våg för att kontrollera att de har befunnit sig inom gränserna för vad som är tillåtet. Därtill har fordonens skick och konstruktion granskats. Fordon som har utfört ADR-transport har granskats.
Resultatet av trafikövervakningen har varit att flera chaufförer har delgivits anmärkningar gällande att t.ex. körkortet eller registerutdraget inte har varit med under framförandet. Ett par lastbilar har haft däck vars mönsterdjup ej har varit tillfredställande. Polisen har också anmärkt på att släpvagnar har saknat sidoreflektorer, och chaufförerna har instruerats att påtala detta för sina respektive arbetsgivare.
Totalt tre förseelser har uppdagats som har resulterat i bötesärenden.
En chaufför framförde sitt fordon på Lemlandsvägen i yrkesmässig trafik utan att inneha ett giltigt trafiktillstånd. Detta faller under brott mot landskapslagen om yrkesmässig trafik. Den juridiska personen kommer delges böter.
En chaufför framförde sitt fordon på Nya Godbyvägen. Vid granskning av chaufförens dispens från Ålands Landskapsregering gällande fordonets olika krav enligt förordning om användning av fordon på väg, framkom att dispensen ej längre var i kraft. Vid vägning av fordonet bedömdes den därför enligt kraven som framkommer i förordning om användning av fordon på väg. Totalt överskreds den tillåtna totalmassan med ca. 26 ton. Föraren kommer delges böter som misstänkt för trafikförseelse.
En chaufför framförde sitt fordon på Lemlandsvägen. Vid granskning av ADR-transportens säkerhetsutrustning uppdagades att viss säkerhetsutrustning var föråldrad. Chauffören är misstänkt för förseelse mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen, och har delgivits böter.
Ålands polismyndighet tackar Åbopolisen för ett gott samarbete och önskar dem välkomna åter.

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
FinlandPolisens Nyheter och händelser

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory