Annons:

Skumrask på Nygatan

NordenBladet — Polisen har under natten riktat övervakningen till Mariehamn med omnejd. Polispatrullerna påträffade inget bus, dock en obesiktad bil som avregistrerades av plis samt att föraren delgavs en ordningsbot om 70 Euro. 12 dagsböter delgavs en förare till ett fordon med flertalet brister så som belysning, konstruktion och utrustning. Fordonet avregistrerades och återfår skyltarna vid godkänd kontrollbesiktning hos Motorfordonsmyndigheten.
En överförfriskad person purrades av polispatrull, lite för vingliga ben och fördes hem för en trygg sömn i värmen.
Polisen kallades till Strandgatan 1 av Alarmcentralen då ett automatiskt brandalarm utlösts. Bekräftad brand av förbipasserande. Då det inte var någon risk för människoliv arbetade polispatruller initialt med att utreda eventuellt anlagd brand. Ett utredningsärende gällande brandorsaksundersökning har registrerats för att utreda om något brott föreligger. Omfattande skador på fasad. Brandplatsen är avspärrad tills vidare.
I samband med branden snurrade en uppenbart berusad man omkring med sin “Fatbike” bland slangar, brandmän och utryckningsfordon. De knappa resurserna gjorde att man inte hade kontroll över hela det avspärrade området. Då föraren stoppades av polis vid yttre avspärrning meddelade denne muntligen att den inte alls tänker stanna, körde omkull och fortsatte att vistas i området. Denne körde undan efterföljande polispatrull som identifierade föraren, föraren som har böter att vänta för tredska. Ta med ID-handlingar och besök Elverksgatan 5 för delgivning. Det avspärrade området är en arbetsplats för räddningstjänsten och man skall respektera detta, det är för Er säkerhet som vi arbetar och spärrar av områden.
I samband med detta arbete anmälde ordningsmän som övervakade den dimmiga och mycket svagt upplysta Nygatan utanför sitt krogområde att slagsmål pågick. De rådiga och handlingskraftiga ordningsmännen gjorde slag i sak i väntan på polispatrull och ingrep med den allmänna rätten att gripa. I tumultet försökte bekanta att frita de gripna. När den fördröjda polispatrullen anlände gjorde en av de misstänkta sig brottsmisstänkt för ännu ett brott: motstånd mot tjänsteman. Personen fälldes till marken och belades med handfängsel. Misshandel utreds, alternativt försök till grov misshandel då slaget riktades med knuten näve mot huvudet enligt vittnen. Att hålla folkrika samlingsplatser väl upplysta där berusade ofta samlas och där våldsbrott ofta begås skulle enligt forskning minska benägenheten att begå dessa brott och polisens vittnesuppgifter och kameraövervakning skulle ges bättre förutsättningar. De misstänkta har även registrerats för straffbart bruk av narkotika samt att polisen initierat en utredning om förutsättning för vistelse i landet av en utlänning. Den för misshandel misstänkte är gripen i väntan på vidare förundersökningsåtgärder. Polisen tackar den underbemannade ordningsmakten för assistansen, bra jobbat.
Utöver detta fångvård, riktad ordningsövervakning m.m.

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
FinlandPolisens Nyheter och händelser

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory